, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Архив

Брой пилотен (април 2009)

Брой 2 архив (брой 3 - август 2009 г.; брой 2 - юни 2009 г.)

Брой 2 архив (брой 3 - август 2009 г.; брой 2 - юни 2009 г.)

Брой 3 (брой 3 - август 2009 г.; брой 2 - юни 2009 г.)

Брой 4 (брой 4 - октомври 2009 г.)

Брой 5 (брой 5 - ноември 2009 г.)

Брой 6 (брой 6 - декемри 2009 г.)

Брой 7 (брой 7 - януари 2010 г.)

Брой 8 (брой - февруари 2010 г.)

Брой 9 (брой - март 2010 г.)

Брой 10 (брой - април 2010 г.)