, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Правилния файлов изход за реинженеринг.

Правилния файлов изход за реинженеринг

За да спестите време и пари...

Нейтън от Гарет

 

 

Ако сте се обадили на своя туристически агент и сте го помолили за оферта за почивка в топъл климат, без да му дадете идея, за това къде искате да отидете и кога, то може да получите полет до пустинята Сахара на 25 декември. Ето защо повечето от нас съобщава очакванията си предварително.

Същата философия трябва да се прилага, и когато възнамерявате да използвате реинженеринг в даден проект. Знаейки какви променливи трябва да се контролират по време на процеса и каква е крайната употреба/цел на събраните данни, то ще Ви бъде много лесно, и е все едно да сте указали на туристическия агент датите и дестинациите, които желаете. Колкото повече информация дадете на експертите предварително, толкова по-добро решение ще могат да Ви осигурят.

От както 3D лазерното сканиране става все по-разпространено, дружествата трябва да разберат своите способности за спестяване на време и пари. Твърде много пъти инженерите са разбирали, че сканирането на готови детайли е необходимо за един проект.

С повече от пет различни резултати при сканиране на обект, знаейки крайното намерение на тези данни, ще помогнете на професионалистите да определят докъде да се отиде в този процес. След като детайла е сканиран в електронен формат, превода на данни в използваема форма е доста стандартен, независимо от типа на хардуера и софтуера. Но по-нататък в този процес, цената става по-висока, тъй като всяка стъпка се основава на предишната такава.

Просто сканирането на детайл събира точките по повърхността му и ще доведе до представяне на сканирания обект във вид на облак от точки. От там, трябва да се извърши процес на т.нар. мешване, за да може да се получи повърхнината на детайла. Така получената B-сплайн повърхнина (NURBS) може да се развива, а след това и да се направи твърдотелна, и накрая, може да се реализира и параметричен модел.

В зависимост от изискванията на електронните данни, инженера трябва да бъде наясно за това, с какво той трябва да помогне на своя проект да се предвижи напред и за това оставете на професионалистите по лазерно сканиране да Ви помогнат. Знаейки какво искаме да постигнем предварително, ще спестим време и пари.

 

Облаци от точки


Ако всичко, което искате да направите, е правилно (проверка на качеството на произведения детайл спрямо CAD данните), тогава облака от точки е всичко, което Ви трябва. След като веднъж облака от точки е направен, то софтуера може да се използва, за да се поберат данни и от CAD модела и така да се създаде цветовата палитра на евентуалните отклонения. Настройката на мащаба на цветната карта позволява лесна визуализация на качеството. Можете да поискате и отчет. Обикновено компаниите, които работят тази работа предлагат безплатни програмки за гледане на своите клиенти (вюъри).

 


Типичният процес за разработване на лазерно сканиране следва тези стъпки: облак от точки, мрежест модел, NURBS повърхност, твърдотелност, а накрая и формирането на параметричен модел.

 

Мрежест модел


Следващата стъпка при обработката на сканираните данни е трансофрмирането на облака от точките в мрежест модел. Тази мрежа е същата мрежа, която е стандартен изход от повечето CAD софтуери - STL файла. Мрежата е основно геометрично представяне на модела, създаден чрез свързването на отделните точки, получени при процеса на тримерно сканиране. Триъгълни плоски повърхности се поставят след това между тези линии (линиите свързват отделните точки) и създават представата, че се използват хиляди триъгълници.

В този момент, ако искате да създадете прототип по методите на бързото прототипиране, то ще можете да изкарате малко пари веднага. Не е необходима по-нататъшна обработка на данните. Налага се предварително да бъдете наясно, какво възнамерявате да имате - бърз прототип или краткосрочно изкарване на производство на сканираните части. По този начин, специалист по лазерно сканиране ще оптимизира данните за Вашите конкретни нужди.

 

NURBS или параметричност


Ако търсите да използвате така получените данни в CAD среда, то ще трябва да изберете един от посочените в малкото заглавие изходи. Всяка работа гони определена своя цел, и в зависимост от това, което сте избрали, цената може да бъде различна.

А NURBS повърхнината е съвкупност от кръпки (повърхности), разположени около даден параметър на детайла. Това представяне на компонент може да бъде запазено като IGES файл и да се прочетете от почти всички 3D CAD системи. Това е най-скъпият модел, който може да ни е на разположение. Този изход има много недостатъци и може да бъде скъп метод за работа.

Защото NURBS повърхнините обикновено са автоматизиран процес, с много органичен характер и премахват всички ъгли или остри фичъри. Експертите могат да се оптимизират изходящата по този начин информация, но са ограничени относно характера на този вид продукция.

Тъй като излизащи по този начин, файловете са съвкупност от много повърхнини и така те са склонни да бъдат с по-голям обем и често има трудности с техния импорт като твърдотелен и/или параметричен модел. В зависимост от сложността на детайла, някои импорти могат да бъдат и неуспешни. Също така, който работи в средата на CAD с NURBS модел, може да изгуби много време за въстановяване на внесения файл, което да струва много пари в дългосрочен план.

Тъй като тези повърхнини се увиват около мрежата на модела, те не съдържат геометрични данни (т.е., оси, и равнини), които биха били полезни по време на измерването и моделирането. Ако търсите да офсетнете повърхности или да преобразувате фичъри, този файлов изход може би няма да е добър избор. Обикновено, инженерите се нуждаят от твърдотелен и/или параметричен CAD модел.

Твърдотелната геометрия на сканираните детайли обикновено се записва като: IGS,.STP, или.X_T. Този метод е по-добър, отколкото NURBS, но и той генерира съответни разходи. Това е ръчен процес. Хубавото на този изход е, че той е по-евтин вариант от пълния параметричен модел и е много полезен при моделиране по детайла. Това ви дава действително използваеми повърхнини, радиуси, оси и равнини. Тъй като този процес е по-геометричен, обикновено се премахват всички кухини и т.н., и файлът е с типичен размер за нормални модели, така че вие няма да видите голям спад в изпълнението, както ако работехте с NURBS.

 

Параметрични модели


Вграден правилно, параметричния модел може да извлече полза от първоначалния дизайн на оригиналния модел, заедно с пълното моделно дърво, без асоциативност от/към сканираните данни. Тези модели са построени така, както инженер би ги изградил.

Не забравяйте да предоставите карта или снимка на критичните области на сканиране. Така че, ако изграждате инструмент за детайла и се нуждаете от сигурни форми, които да държат строго толеранса, кажете на специалиста и той или тя може да избере най-добрия подход, за да пресъздаде тази повърхност.

Бъдете наясно с това, което е важно. Моделът симетричен ли е, или съставен? Определянето на това, което е от решаващо значение предварително, ще Ви спести ненужни работи и допълнително моделиране.

Определянето на равнините е важно за процеса на конструиране. В зависимост от основните, средните или висшите избрани равнини, детайла може да бъде в рамките на допустимите отклонения и все още да отговаря на спецификацията за проектните цели.

Друг аспект, който е добре да се вземе предвид, е дали детайла за реинженерство ни трябва само като сканиран или ще се моделира и развива. Много пъти повърхнините имат отклонения от допуските, няма истинска концентричност, така както трябва да бъде в CAD модела, така че изясняването на тези райони, ще ви помогне да намерите най-добрият подход.