, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Windchill ProductPoint: Проучване на продукта.

Windchill ProductPoint: Проучване на продукта


Реймънд Кърланд

Платена публикация.

 

Въведение

Някои от вас може би са запознати с моя подход за категоризиране на днешните PLM системи като все още труден за използване и търсещ приложение от типичен проектант. Това изследване на ProductPoint промени моето мислене.
Windchill ProductPoint (който ще наричаме просто ProductPoint за по-лесно) е базиран на SharePoint, технология за инфраструктура съвместна работа на Microsoft. SharePoint вече е добре приет от производствените компании като основен елемент за Office приложенията, първоначално за споделяне и управление на документи. ProductPoint позволява на SharePoint да разбира и съхранява комплекси CAD данни и предоставя на SharePoint достъп до света на разработването на продуктите. Следващата версия на Windchill ProductPoint ще отиде по-далеч и ще поддържа споделяне на информация между други системи, базирани на Windchill. Windchill ProductPoint успешно надгражда иновационните способности за сътрудничество на 3.0.
SharePoint представлява съществена стъпка напред от споделените сървъри, които обикновено се използват днес от по-малките компании; сред най-важните характеристики са: съхранение в централно хранилище, уеб-базиран достъп до хранилището, контрол на достъп с нива на разрешение за документите, автоматична ревизия на документи и подробни възможности за търсене. Разполагането на файловете в централно хранилище отстранява много от проблемите, свързани с индивидуалната собственост на документите.
Microsoft разглежда SharePoint като социална изчислителна платформа, която позволява споделяне на данни от различни потребители. ProductPoint надгражда SharePoint чрез добавяне на разширения за управление на големи файлове и сложни файлови структури, присъщи за механичните продукти. SharePoint 3.0, текущата версия, е включена във всяко копие на Windows Server 2003 и 2008. Тя сякаш е навсякъде като се има предвид, че са продадени повече от 100 милиона лиценза. SharePoint може да се ползва самостоятелно, но също може да служи като платформа за други приложения като Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) и Microsoft Project Server. SharePoint е и основа за изграждане на уеб-базирани приложения, така както е направено за ProductPoint. ProductPoint допълва SharePoint и позволява използването на много от изключително продуктивните характеристики на SharePoint за разработване на продукти. Най-отличителните характеристики са съхранение на
документи, търсене в рамките на предприятието и продуктивност, свързана с изцяло уеб- базирано приложение. В пояснителното резюме е дадена повече информация за това как ProductPoint работи с SharePoint. ProductPoint дава предимство за компании от всякакъв размер. За по-малките компании инсталирането на SharePoint и ProductPoint осигуряване на отлично начало към съвместна работа и управление на жизнения цикъл на продукта (PLM). За по-големите компании, които вероятно вече имат инсталиран SharePoint, ProductPoint доразвива тяхната SharePoint стратегия чрез разширяване на системата за разработване на продукта до по-широка потребителска общност. Възможностите на ProductPoint включват:


• Multi-CAD SharePoint услуги, предлагащи основни функции за управление на Pro/ ENGINEER данни, както и други CAD файлови формати и взаимодействия
• ProductView услугите позволяват визуално продуктово взаимодействие с 3D миниатюри, визуализация на леки продукти и уеб базирани инструменти за коректура за редакция на дизайн
• Визуална навигация и запитване за файлови зависимости
• Windchill Portlets представя Windchill информация (напр. списъци със задачи) за потребители, използващи познатия SharePoint портален уеб интерфейс
• Windchill PLM Connector позволява споделяне на CAD данни между Windchill- базирани системи в помощ на сътрудничеството с клиент или доставчик или за вътрешно съдействие между различните отдели.

ProductPoint поставя началото на нов клас продукти, които се създават на база на научените уроци по последните разработки в социалната мрежа. Всъщност ние започваме да виждаме интереса в това, което се нарича „социално разработване на продукт.” Какво означава това в действителност? Все още няма точна дефиниция, но Twitter, Facebook, LinkedIn и други подобни изглежда разкриха желанието и търсенето на незабавна връзка с други хора. Това се различава съществено от типичните инженерингови процеси, при които проектантът работи в своята среда, след това след сравнително голям период от време, споделя своя дизайн с другите за техните коментари, критики и обратна връзка

Изследване на Windchill ProductPoint

Нашата цел посредством този документ е да дадем информация на хората за ProductPoint чрез сравнително обективна гледна точка. Това е продължение на нашата цел да помагаме на потребителите да вземат по-добри решения, когато избират софтуерни решения за подобряване продуктовите разработки и техническото изпълнение.
ProductPoint разширява SharePoint по един брилянтен начин PTC на ProductPoint разширява SharePoint по отличен начин, така че да поддържа цялата съществуваща функционалност и едновременно с това да добавя нова функция, която подпомага структурата на продукта, добавя, разширява сигурността, добавя автоматичен механизъм за блокиране, който защитава презаписване на продуктите при обновяване, добавя механизъм за история на версия и интегрална поддръжка за Pro/ENGINEER.

 

 Като SharePoint уеб приложение ProductPoint може да бъде инсталирано в съществуващата Windows SharePoint среда. SharePoint обикновено няма данни за структурата на продукта. За да се добавят такива данни, ProductPoint, по време на инсталацията, разширява SharePoint чрез добавяне на отделна ProductPoint база данни за структура, показана на диаграмата като базата данни с име NDS, в допълнение към SharePoint базата данни за съдържание (WSS DB). По нтози начин всички обичайни функции на SharePoint (които са много) се запазват.
SharePoint поддържа набор от източници на данни. ProductPoint добавя набор от обекти за продукти по време на инсталацията. Различните продуктови източници са стандартни, като всеки вероятно представлява големи продуктови линии. Под-обекти могат да бъдат дефинирани под набора продуктови обекти. Всеки продуктов обект може да организира продуктов или проектен екип и информация, както за улесняване на сътрудничеството, така и за ограничаване на достъпа. Клиентите могат да  избират между това да използват или скрият набора продуктови обекти или да го преименуват, за да обслужва уникални нужди. Например, компаниите, които извършват проектна или техническа работа по задачи може да изберат да преименуват своя обект като „Проект” или „Задача” и да добавят атрибути, специфични за техния бизнес. Обект Каталог служи като хранилище за стандартни части, шаблони, формати и стандартни документи. Той се инсталира с използване на изключителен комплект папки, които могат да бъдат разширявани, променяни или изтривани. Клиентите могат да избират дали да управляват всички свои документи за разработване на продукти в един обект с организация на папки и под- папки, съответстващи на бизнеса. Клиентите могат да задават за папките специални разрешения за начални части, изготвяне на формати и стандартни части, които само да бъдат разглеждани, а променяни само от администраторите. Използването на един каталогов обект се препоръчва, когато клиентите по-често се нуждаят от преместване на частите между местата (преместване между обекти, които не се поддържат в SharePoint). Търсенето от, в Pro/ENGINEER има същите възможности и същото поведение както при търсене чрез браузер, работещ със SharePoint. Потребителите могат да изберат от къде да работят. Pro/ENGINEER може да бъде стартиран и отворен с ProductPoint- управлявано съдържание чрез действие “Open in Pro/ENGINEER” от браузъра.


Основни факти


ProductPoint е отлично средство за много потребители и е особено подходящ за малки съвместни екипи, предлагайки повечето от необходимите основни функции на управлението на продуктовите данни. Той обединява продуктовите данни в едно лесно достъпно хранилище, до което свободен достъп ще имат разработчиците на продуктите и не- техническия персонал. Той надгражда Microsoft SharePoint и така включва и многото предимства на груповата система за всякакъв вид документи. Много по-малки компании може вече да са разбрали, че самото SharePoint предлага полезна система за сътрудничество на файлово базирани документи. За организациите, които разработват продукти и имат вече инсталиран и работещ SharePoint, надграждането с Windchill ProductPoint става съвсем лесно. Организациите, разработващи продукти и които нямат инсталиран нито SharePoint, нито ProductPoint, мога на сравнителни ниска цена и с малко усилия, съществено да разширят своите важни данни за съвместна работа и управление. С ProductPoint управлението на основните данни става лесно и е много удобно за малки компании, които може да разполагат само с няколко души за разработване на продукти. Системата управлява ежедневните нужди и е напълно уеб-базирана. С това, че е изцяло уеб-базиран ProductPoint предлага и възможността за възползване от световния дизайн. За да започнете да използвате ProductPoint, Вие го активирате от браузъра. ProductPoint позволява управление и контролиране на продуктовите и данните за структурата на продуктите в рамките на ProductPoint хранилището на данни.


Преместването на продукти в ProductPoint хранилището копира данни и структурата в
ProductPoint. Продуктовата страница на ProductPoint показва цялата важна структура на продукта и неговите атрибути като: номер на ревизия, автор, дата на промяна и др. Системата автоматично актуализира ревизията след запазване на файл със същото име. Най-важна за системите по сътрудничество е способността да затварят документите в общи структури, които могат да бъдат променяни, като така се предотвратява презаписване на промени в прогрес от различните потребители. Този заключващ механизъм се задава автоматично в Pro/ENGINEER, ако потребителят отвори продукт и започне да го променя. Системата автоматично обновява заключването в ProductPoint, за да обозначи, че продуктът ще бъде проверен на по-късен етап.
ProductView, отличният софтуер за разглеждане и коректура на PTC, играе съществена роля в ProductPoint и се предлага в две версии за ProductPoint. ProductView Lite е включен в ProductPoint. ProductView Professional, версия по избор, включва всичко от ProductView Lite плюс допълнителни възможности като намеса за проверка и допълнителни способности за разделяне. 2D миниатюрни изображения се съхраняват с всеки продукт в ProductPoint. Двойното щракване върху изображението позволява да се разгледа част или сглобка в ProductView и да се извърши лесно за използване разглеждане, коректура, разделяне, измерване и увеличаване на сглобки.

Работа с ProductPoint от Pro/ENGINEER и обратно

Работата на Pro/ENGINEER от ProductPoint е нововъведение и изисква наличието на Pro/ENGINEER Wildfire 4. Щракване с десен бутон на мишката в ProductPoint позволява отваряне на продукта в Pro/ENGINEER. Потребителите могат да разглеждат историята на структурата на продукта и селективно да отварят желаната версия. При директно отваряне на Pro/ENGINEER ProductPoint сървърът се появява като допълнителна папка с файлове в Pro/ENGINEER. Част от Pro/ENGINEER допълненията за функционална съвместимост за Windchill ProductPoint позволява използването на ProductPoint търсене от Pro/ENGINEER, който може да търси из всеки от Pro/ENGINEER предвидените атрибути, като описание, име на файл, дата на промяна, ниво, номер на версия и др. В края на този документ ние сравняваме основните функции на ProductPoint с други Windchill продукти.
В заключение ProductPoint е лесен за стартиране, лесен за административно поддържане и разширява функциите на SharePoint, като използва всички негови отличним характеристики като съхранение, споделяне и извличане на данни. В допълнение, той има ниска цена, капитализира широкото споделяне и уеб ориентирани способности на SharePoint и се интегрира добре в съществуващи Pro/ENGINEER инсталации. Ние силно препоръчваме този продукт!

Проучване на ProductPoint

Останалата част от този документ представя на читателя проучване на Windchill ProductPoint. Започваме разглеждането на ProductPoint Windchill с отваряне на GUI и илюстрираме и обсъждаме способностите на ProductPoint и показваме взаимодействието с Pro/ENGINEER. PTC е проектирала системата така, че да се възползва максимално от Microsoft SharePoint платформата. С първоначалното въвеждане на Версия 1, налична сега, ProductPoint е изцяло интегриран с Pro/ENGINEER. В следващата версия ProductPoint ще може да управлява и данни от друг софтуер за CAD данни, включително Autodesk Inventor и SolidWorks. Текущата версия на SharePoint е относително лесна за инсталиране, при условие, че Windows Server е вече инсталиран. PTC посочва, че ProductPoint може да бъде изцяло инсталиран в рамките на няколко часа, ако SharePoint е вече инсталиран и работи. Microsoft доставя SharePoint сървър с всеки Windows сървър, включително необходимия SQL сървър.
Клиентите, които се нуждаят от инсталация и външна сервизна поддръжка могат да се обърнат или към PTC (големите клиенти получават поддръжка директно от PTC), или от дилъри (за малките и средни компании). Всички потребители, независимо от размера, и вероятно техническите отдели ще открият, че могат да работят и с една нова категория компании –Microsoft дилъри (трети страни). Например, Microsoft Dynamics е предложението на Microsoft за начално ниво на ERP (планиране ресурсите на предприятието). Трети страни дилъри и партньори от Microsoft мрежата могат да работят заедно с PTC дилъри, за да осигурят успеха на клиентите.

 

Препоръки


Ако имате Pro/ENGINEER инсталация и нямате инсталирано Windchill PLM решение, ние съветваме незабавно инсталиране на ProductPoint. Ползите от използването на ProductPoint ще пренесат Вашата организация в съвременната ера. Разходите са умерени, инсталацията е лесна, а администрирането на продуктовите данни ще донесе огромни ползи за вашата ежедневна работа. Не само ще подобри управлението на вашите най-важни продуктови данни, но ProductPoint и SharePoint ще подобрят и други свързани ежедневни дейности. Всички знаем, че техническата информация е само част от информацията , необходима за проектиране и пускане на продуктите. Други свързани документи като Word, Excel, PowerPoint и pdf файлове – всички те могат лесно да бъдат управлявани, свързвани със съответните продуктови данни, ревизиите им се контролират, AND достъпни са за цялата организация, на локално и глобално ниво. Ако всичко това изглежда твърде сложно за Вашата организация, PTC предлага и съдействие и услуги по инсталация, за да направи възможно използването му.

 

 

След инсталацията на ProductPoint определеният администратор (избран по време на инсталацията) добавя потребители, продукти и групи заедно с техните разрешения за достъп до данни. Потребителите могат да започнат след това с разпространение на данните, евентуално началото е със съществуващите Pro/ENGINEER данни. Версия 1 на ProductPoint изисква потребителите да отворят продукт в Pro/ENGINEER и след това до запазят в и да го прехвърлят в ProductPoint. Следващата версия обещава директно зареждане – с изпозлване на структурата на папката директно ще се внасят данни, да кажем от споделено устройство.
В производството, след влизане в ProductPoint чрез браузер, всеки потребител вижда началната страница, която може да бъде настройвана от потребителя с изпозлване на широко разпространена технология за настройка на екрана. Обикновено се показва списък на споделените документи, групов екип, предстоящи задача, групови дискусии и йерархия на продуктите и каталози. Администратор контролира хората и групата, към която принадлежат. “Йерархията на обекта” позволява на потребителите да разглеждат и търсят продуктови данни. Също важни в горната част на уеб страницата са две позиции, които позволяват разглеждането на продукти и каталози. Pro/ENGINEER потребителят добавя продукти в споделена папка за документи като просто изтегля и поставя продукта в съответната папка. Колко лесен начин за начало! Потребителите могат също лесно да организират и под-папки, които вероятно ще се състоят от продуктови групи според желанията. Имайте предвид, че тази папка
може да съдържа различни видове документи – Word документи, Excel електронни таблици и нашите новодобавени продуктови (Pro/ENGINEER) данни. След като веднъж влязат в ProductPoint, потребителите повече няма да се притесняват за това как са свързани различните файлове, поддържащи Pro/ENGINEER. Връзките сега се поддържат от ProductPoint. Това е особено важно, когато се използват повторно дизайни като база за нови такива.

Може да се показва информация за отделна част или сглобка. В примера вляво показаната миниатюра представлява динамично 3D изображение и се генерира автоматично. Щракването върху миниатюрата активира ProductView, който е включен без допълнително заплащане заедно с всеки лиценз на ProductPoint. Таз подробна страница на продукта показва съответните параметри и изображение на динамична миниатюра. ProductView, отворен директно от изображението на миниатюрата, позволява и за потребители, които не са автори, лесно да разглеждат и коментират продуктите. Не е необходимо обучение. Менюта сами предоставят достатъчно обяснение. Съхраняват се множество анотации (или коментари), позволяващи преглед и промени за по-бърза работа нататък. Това изображение показва инструмента за визуализация на ProductView за разглеждане, коректура, увеличаване, измерване, разделяне и печат. Съществуват подобни възможности и за чертежи.

 

Съобщения за промените могат да се изпращат чрез електронна поща. Потребителите могат лесно да извършват много
действия по частите и сглобките, като освобождаване, преименуване, запазване, преместване и изтриване. Други действия включват генериране на отчети (където се използват) и свързване на този продукт с други документи (много мощна функция). Ето с това системата превъзхожда всяка друга система за споделени файлове, тъй като автоматично поддържа Pro/ENGINEER връзки между файловете. Изключително полезна е способността за организиране на уведомления (ако продукта се променя) и за изпращане на линк кум другите, за да разгледат продукта, като така се премахва необходимостта за пакетиране и изпращане на големи, неосигурени файлове данни! Други опции за отчетност включват възможността за създаване на списък на частите и автоматичното му експортиране в Excel и създаването, когато се използват или са предвидени спецификации на материалите.
Много впечатлителна е хипервръзката, свързваща Excel експортирането обратно към ProductPoint. От Excel, ако се нуждаете от повече подробности за част, щракнете два пъти върху тази част и ще се върнете обратно в ProductPoint. Серия части се поддържат и обозначават с такъв изглед – вижте шайбата – третия артикул.