, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

VERICUT.

Bookmark and Share

 

VERICUT

 

 

 

Представител на CGTECH за България - редакцията на списание "CAD ДАЙДЖЕСТ".

 
Vericut: промишлен комплекс на вашия работен плот

Игор Волков


Година след година, металообработващото оборудване става все по-сложно, машините имат увеличаване на универсалността, възможностите на ЦПУ се оборудват с нови функции. Заедно с това се усложняват и технологиите на обработка за това оборудване. Също така много предприятия могат да изминат пътя от KБ до цеха през различни CAD/CAM системи и през различни специалисти - от конструктора да оператора на машината. По този начин данните (геометрия на детайла, траекторията на инструмент и т.н.) са различни и се налага използването на трансформатори на данни (междинните CAD формати) и постпроцесори. Ако за простия детайл е нужна обработка на 2,5 - 3-координинатна машина, то ние в по-общия случай не трябва да се притесняваме, но при обработката на детайли на съвременни многоосни машини, където често се задават да се справят сложни повърхнинни обработки на комбинирани дейности като струговане, фрезоване и разсвредловане, то ситуацията вече е съвсем различна. Преди да започне да се обработва 1-я детайл, управляващата програма (УП) провежда няколко теста във въздуха или на тренажор (заготовката е от мек и евтин материал). По време на отстраняване на грешките от новите УП, оператора е прикрепен към машината с ръка, постоянно държана на бутона за аварийно спиране. Звучи познато, нали?

Фигура 1 - недовършени зони в образеца.


Цената на евентуална грешка (а колко грешки все пак се случват - много!) при обработката на части се увеличава в съвременното производство многократно, заплашвайки да увреди детайла поради неизправност на инструмента, металообработваща машината, продължителния престой. Как да се избегнат грешките и да се уверим, че детайлите ще бъдат направени по всички изисквания на техническата документация, все още на етапа на процеса на проектиране, без да се чака за контрол от ОТК, и то за първите произведени части или за първите проблеми на машината? За да се отговори на тези въпроси, има специални средства за контрол. Един от тях е системата за контрол и оптимизация на NC обработките Vericut (CGTech Development Company, САЩ).
От ръководителите на производство често чуваме тези думи: "Защо ние все още сме на тренажор, а не пускаме работната серия? Като част от нашата CAM система има такъв модул, и програмистите не се оплакват. В действителност, във всяка CAM система има модул за симулиране на движение на режещия инструмент, но дали той отговаря на всички Ваши изисквания? Вградените системи са ограничени да използват само свои собствени формати на УП, които се транслират (може би дори повече от един път) и след това се компилират във формата на ЦПУ машината. Проверката на траекторията на движение на режещия инструмент вътре във вградения в CAM системата симулатор - това е част от процеса на програмиране, и тя не може да елиминира нуждата от симулацията на УП на машината. Симулация на траекторията и инструмента в неутрален формат (наречен CLDATA), може да се различава значително от това, какво наистина ще се случва на машината. Една от причините за ограничаването на функционалността на вътрешните симулатори, е фактът, че CAD/CAM - системите често използват симулатори от трети фирми, и програмистите на основната система не могат напълно да оказват влияние върху развитието на този NC симулатор.
Дори ако все пак той се явява собствена разработка, то на развитието на функциите за контрол са изразходвани малко от основните ресурси за развитие, защото по правило при CAM производителите, те са фокусирани върху собствените им CAM или CAD / CAM пакети. Друг аргумент в полза на Vericut е възможността за ползване на една система за наблюдение на траекториите, получени в различни CAM -- системи, както и симулация на програми писани на ръка в G-код. В много отрасли отдавна е практика за отделните работни места за контрол на поток от УП, информацията да се изпраща до цеха. Това ви позволява да максимизирате CAM системата, чиято основна цел е да проектира траекторията на инструменталното движение. Дори, ако Vericut е инсталиран при вашия десктоп програмист, неговата работа не блокира CAM системата. При проверка на УП програмиста може да създаде или редактира пътя в CAM системата, без да се страхува, че може да пропуснете и една грешка -- Vericut след приключване на работа ще Ви даде пълен отчет. В допълнение, системата   наред с допълнителните функции, дава значително разширяване на обхвата на приложение. Vericut не е само онагледяване на движението на режещия инструмент, това е цял производствен комплекс позициониран на вашия работен плот. С него става възможно да се контролира и да се оптимизира инструменталния път за всички видове ЦПУ машини за: фрезоване, пробиване, струговане, струговане - фрезоване, шлайфане, нишкова ерозия, протегляне.


Vericut има пет основни функции:
симулация позволява да се визуализира процеса на премахване на материал от детайла от готови УП;
проверка позволява да се контролира преработката, като се вземат предвид движението и позиционирането на работните органи на машината, и използваното технологично оборудване и инструменти;
анализ ни позволява да се оцени качеството на обработване, по пътя на сравняване на заготовки с модела, компоненти, както и за измерване на геометрични параметри;
експорт помага при разработването на нови компоненти за технологичност, затваряне на веригата "конструктор- инженер-програмист на ЦПУ", с 3D-модел на обработените части от Vericut прехвърлени на CAD-система в IGES или STL;
Оптимизация на корекции на подаването за ускоряване на обработката, подобряване на качеството и ефективността на оборудването за обработка.
С помощта на тези функции контрола на целия процес на обработка на информация се извършва лесно и с висока точност. Можете да използвате всички функции на системата, независимо по отношение на формата на УП - дали да бъде неутрален формат CLDATA или G-кодове, но наистина правилния резултат, съответстващ на реалната обработка в предприятието, може да
се получи само при работа с програмата, за да форматирате G-машинния код. По време на симулация на процеса на текущото състояние на детайла непрекъснато се актуализира във вътрешна система от база данни, така че потребителят може по всяко време да спре работата на УП, да осъществи преместване, завъртане на модела на детайла за по-визуално представяне или да предприеме други действия на анализ, и след това резюме да започне работа по настоящата рамка. Не всяка система може да манипулира модела по време на обработка. В същата среда на Vericut можете не само да завъртите моделите на детайлите и измервате разстояния, но също така и да контролирате детайлно за подрязване Tamir (фиг. 1). По този начин, ще получите пълно и навременно представяне на текущото състояние на заготовката. С посочените по-горе данни Vericut решава проблемът за обработка на информация на няколко установки. На всеки етап на обработка модела на детайла могже да се запази и след това се използва за следващи операции.
Процесът на симулация е лесно контролиран, както от страна на потребителя, така и интерактивно по зададените условия. Например, обработването може да продължи до откриването на грешки, да се смени инструмента за определен низ в УП, за определен брой цикли и др. По време на симулирането на екрана може да се показва информация за самата обработка.  На особено важни или съмнителни места по пътя на инструмента, той може да се показва на екрана като линии с едновременно изобразяване на текст и доклад за грешки (фиг. 2). При посочването на екрана на третираната зона, системата автоматично ще подчертае съответстващите елементи от УП и ще извади съобщение за грешка, ако такава е налична.

Изобразяване на текст и доклад за грешки (фиг. 2). 


При разглеждане на информация за сложни многокоординатни машини, посоката на оста на инструмента се променя непрекъснато, поради което, риска от сблъсък на различни възли на машината или детайла се увеличава многократно.
Подобен сблъсък може да струва хиляди долари, да доведе до повреда на машината и да се забави изпълнението на производствения план. Vericut предвижда средства за изграждане на виртуални модели на машини с ЦПУ и фундаменти (фиг. 3), позволява да се симулира движение на работните органи на машината в обработката и извършване на постоянен мониторинг за потенциални колизии. Модела на машината може да бъде изработен с някаква степен на подробност, до колкото е възможно съобразно мощта на вашия компютър. Системата разпознава сблъсъци и опасно сближаване между всички компоненти на машината. Тези средства, в допълнение към мониторинга, също са полезни в процеса на обучение на оператора за машина с ЦПУ. Това е много по-безопасно и по-евтино в рамките на виртуалната машина, без откъсване от производствения процес и на риска от неизправност на тази машина. Освен виртуална машина, можете да проверите всички възможностите и ограничения на новата машина, преди покупката и. Стандартната инсталация на Vericut вече включва библиотека от модели на машини и компоненти за различни ЦПУ производители, някои от тях са:
• Aerostar • HAAS
• Bohle • Ingersoll
• Charmilles • Maho
• Синсинати.• Makino
• Dixi • Mazak
• Fadal • SNK


За да се определи формата от възли на машината, заготовките и технологичната екипировка във Vericut се поддържат прости функции за моделиране: изграждане на цилиндри, конуси, блокове, усукване, изтегляне (чрез определяне на плосък контур и ос). За използването на модели с по-сложна форма е възможно да се внасят от CAD -- система в IGES или STL. За точното позициониране на модели всеки в сравнение с всеки друг потребител се предоставя трансфер на средства за ротацията на моделите в пространството и задания за координатната система.

ЦПУ Rack:
• Allen-Bradley • Mazatrol
• Бош.• NumeriPath
• Синсинати MILACRON • Шигенобу
• Fadal.• Филипс
• Fanuc • Siemens
• General Electric • Yasnac


Фигура 3 - Модел 5-ос машина фирма Mazak.


Геометричните параметри на режещия инструмент, използвани в настоящите УП може да се задават по определени начини. Геометрията на инструмента може да се прилага в текста на програмата като стандартна команда Cutter (както при разработването на програми в CLDATA формат), или като се вземат съответните средства от библиотеката според техния уникален номер. С помощта на инструмент във Vericut може да зададете всички форми на машината или инструмента. За стандартен инструмент за рязане е дадено въвеждане на параметрите, а за нестандартни режещи инструменти - изграждане на фиксирана схема по напречното сечение във вградения скицник или импорт на данни от DXF. За всеки инструмент може да се определи формата на контура и параметрите за контрол на сблъсъка с детайла и органите на машината. Vericut е в състояние да контролира работата на фрези, за които не е възможно рязане в центъра, например, фрези със заменяеми пластини.

Познаването на сегашното състояние на детайла дава възможност за оптимизация на УП за рязане при условия за ускоряване на ефективността на обработката  и използването на оборудване и подобряване на качеството на обработените повърхнини. В УП, в процеса на симулация, инструменталния път е разделен на райони с елементарни участъци по зададена стъпка. Сравняването на количеството на материала снеман на всеки участък, като се имат предвид препоръчваните условия, системата определя оптималното подаване във всеки участък. Vericut взема предвид такива фактори при обработката, като: производителност на машината (мощност, тип на шпиндела, обороти, скорост на бързо позициониране, т.н.), вид на режещия инструмент (по форма, брой зъби, степен на износване, т.н.), дълбочина, ширина, ъгъл на рязане (фиг. 4).


Фигура 4 - Настройки прозорец параметрите за оптимизация.

 

На изхода потребителят получава нова УП, чиято траектория е идентична с оригинала, но с оптимизирана величина на подаванията. Въпреки, че системата изчислява оптималните стойности на подаване автоматично, първоначалните параметри за специфични условия на рязане се дадават от ЦПУ програмист, изхождайки от моя собствен опит, или от таблици за условията на рязане, предоставени от доставчика на режещи инструменти.
Важен аспект при избора на система за контрол е неговата съвместимост с CAM системите, работещи в предприятието. Vericut осигурява директен достъп от някои от популярните CAD / CAM-системи: CATIA, Mastercam, Pro/ENGINEER, Unigraphics - NX -Siemens PLM, WorkNC, Delcam, PowerMill и много други! Всички необходими данни за проверка на УП - траекторията за избраната операция, описание на параметрите на рязане, местоположението на детайла, приспособленията -- автоматично се прехвърлят от CAM средата във Vericut. Докато траекториите са провереряват във Vericut, то потребителят може да продължи да работи в CAD / CAM системата. С голяма функционалност за широк кръг от потребители, Vericut не става тромаво "чудовище". Модулната структура позволява на системата гъвкаво настройване за конкретен клиент за решаването на неговите специфични проблеми за производство. Всеки модул е проектиран да осигури максимален комфорт и функционалност при работа в определена област на производствения процес. Независимостта от CAM системите позволява Vericut да бъде използван като средство за контрол на целия арсенал от машини, които са на разположение във вашата компания.