, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Стратегии за намаляване на брака и преработките.

Bookmark and Share

Стратегии за намаляване на брака и

преработките

 

Разходите за суровини нарастват. Производствените графици са къси.

Бюджетите се свиват. Клиентите имат по-големи изисквания. С

предизвикателства като тези, почти няма място за грешки. Когато

възникнат грешки, това обикновено означава бракуване на скъпи

материали или опит да се преработят части, за да се спаси вече

завършената работа. За съжаление това води до нови разходи и изисква

допълнително време към производствения график в моменти, когато няма

излишно време. Но все пак компаниите, които успяват да се справят с

нормите на брак и изисквана преработка, са намерили начини за тяхното

минимизиране. Настоящият документ ще разгледа как компаниите

постигат по-високи нива на удовлетвореност с брак и преработка и ще

представи препоръки за тези, които търсят начини за намаляване на

количеството брак и преработка.

 

Какви са причините за брак и преработки?

 

Бракът и преработването на изделия може да са следствие на множество

фактори. Грешките, от такива в дизайна до неточности в инструкциите за

производство, водят до необходимостта от бракува или преработка.

Физическите прототипи, изградени за целите на тестването, са другите

източници на брак, тъй като те в крайна сметка трябва да бъдат

изхвърлени. Дори слабото планиране на производството (като не се

отчита най-ефективното използване на запасите при изготвянето на

шаблон от листова ламарина, например) може да доведе до излишни

количества брак.

Независимо от причината, резултатът е един и същ: загубено време и

повишени разходи, които не могат да бъдат компенсирани. Високите

норми брак означават по-високи разходи за материали, без да

споменаваме времето, загубено за производството на части, които нямат

да донесат приход. Дори се губи още повече време при търсене на начини

за спасяване на вече завършена работа. И накрая, използваната енергия

за обработка на бракуваните части е напълно изгубена и само

допълнително генерира разходи.

При днешния конкурентен пазар се налага компаниите да търсят начини

за намаляване на излишните разходи и да пестят ценно време. Някои

компании постигат това по много ефективен начин като намаляват обем

брак и преработка. За да се идентифицират успешните практики за

намаляване на брака и преработката, Aberdeen изследва две области,

които са източници на брак: процеса на проектиране и планирането на

производството. Тези, които са доволни или изключително доволни от

своите норми на брак и преработка бяха изолирани и сравнени с тези,

които не са доволни или са изключително недоволни. Тези две групи бяха

анализирани, за да се открие какво правят по различен начин, така че да

се постигне по-голяма удовлетвореност.

наване на сектора

Познанията на Aberdeen

предоставят аналитична

перспектива на изследването,

получена от общите резултати

от изследвания, интервюта и

анализ на данни.

 

Намаляване на източниците на брак на преработка по

време на процеса по проектиране

 

Проучването на Aberdeen от ноември 2008 год., Проектирането:

Дигитално усилване изпълнението на продукта от компютъра до

лабораторията за тестване, Изследва използването на симулация по

време на процеса на проектиране. Сред многото употреби на симулацията

е установено, че тя показва значителна разлика относно намаляването на

брака и преработките. Използването на симулация помага на най-успелите

компании да постигнат 36% по-малко Заявки за променя на проектирането

(ЗПП) след пускане на проекта за производство, в сравнение с компаниите

от Средно за индустрията. Тъй като ЗПП след пускането на проекта често

са източник на брак или преработка, това намаляване има важно значение

за намаляване на брака и преработката. Тези, които използват

симулацията за разглеждане на три или повече различни варианти могат

да намалят броя на физическите прототипи с 37%, което е друг начин за

намаляване на брака и преработката. В допълнение към спестените

разходи и време 92% от тези, които са доволни от нивото на брака са

доволни същи или са изключително доволни от изпълнението на продукта,

в сравнение със само 51% от тези, които не са доволни от обема брак.

Предприемането на стъпки за минимизиране на брака неизбежно води до

един по-добър продукт. Какво точно правят производителите по време на

процеса по проектиране, за да се радват на такива резултати?

 

Минимизиране на брака и преработката по време на

проектиране

 

Продуктите, които не отговарят на критериите за изпълнение се бракуват

или преработват. Това може да се дължи на допълнителни прототипи или

проблеми с произведени продукти. За да разбере как компаниите успяват

да осигурят съответствието на своите продукти с критериите за изпълнение

и едновременно минимизират брака, Aberdeen разгледа стратегиите на

тези, които са доволни от нормата на брака и преработка, за подобряване

изпълнението на продуктите и сравни тези стратегии с компаниите, които

не са доволни (Таблица 1).

 

и от

Оценката на изпълнението на продукта на ранен етап е най-добрата

стратегия за тези, които са доволни от нивото на брак и преработка.

Ранната оценка осигурява повече време, за да се провери дали продуктът

отговаря на предвиденото изпълнение. В допълнение така се намаляват и

промените в дизайна, които се правят в последната минута поради

проблеми, открити при физическото тестване.

Проблемите, открити късно, могат да доведат до бракуване на части, ако

последните вече са поръчани или произведени, в допълнение към другите

прототипи, които ще се изискват за тестване на обновения дизайн. Най-

диференцираната стратегия е упълномощаването на повече хора за ранно

оценяване на изпълнението на продукта. Това позволява на проектантите

да оценят изпълнението по време на проектирането му. Така ще са

убедени, че разработват дизайна в правилната посока и следователно ще

избегнат откриването на недостатъци на по-късен етап, когато може да е

късно или твърде скъпо да се правят промени по дизайна. Друга

диференцирана стратегия е намирането на най-добрите практики за оценка

изпълнението на продукта. Ползите от тази практика са двустранни,

осигурява се правилното изпълнение на симулацията и това, че се

използват правилните сценарии за улавяне на проблемите, които биха

довели до брак на по-късен етап от проекта.

 

Ефективно прилагане на стратегиите, които водят до

намаляване на брака и преработките

 

За се разбере и идентифицира начина за успешно прилагане на тези

стратегии за намаляване на брака и преработката, възможностите на

производителите, които са доволни от нивото брак и преработка, бяха

сравнени с тези на неудовлетворените (Таблица 2). Двете теми, които

водят до успеха, са фокуса върху постоянно подобрение и правилното

развитие на дизайна.

 

 

сти Доволни Недоволни

Производителите, доволни от обема на брака и преработката, се

фокусират върху подобряване на качеството на симулациите, чрез

проследяване на проблемите, идентифицирани с лабораторния тест, и

които могат да бъдат открити на по-ранен етап. Това им позволява да се

учат от опита и ефективно да подобряват качеството на бъдещите

симулации. В допълнение, тези производители идентифицират и

проследяват причината за брака и преработката, което отново им

позволява да се учат от минали грешки и да правят корекции по бъдещи

дизайни на продукти за избягване повторната поява на същия проблем.

Тези производители са фокусирани не само върху непрекъснато

подобрение, но също и върху правилната насока на развитие на дизайна.

По този на чин на по-ранен етап ще е сигурно, че продуктът ще работи, без

да се налага бракуване на части, които не съвпадат или не функционират

според предвиденото. В подкрепа на това, те проследяват броя извършени

симулации, за да открият оптималния брой. Оптималният брой симулации

намалява броя на необходимите физически тестове и от там количеството

генериран брак. В допълнение, те оценяват и различни сценарии и

материали във виртуална среда, което допълнително намалява броя на

необходимите физически тестове. В резултат по време на тестването на

физическия прототип се изхвърлят по-малко допълнителни материали.

За да използват симулацията и да ускорят процеса, производителите, които

са доволни от нивото на брак се възползват от инструменти, които

ускоряват процеса на симулация, като автоматично улавяне, CAE

инструменти с вграден CAD и библиотеки за материали. Тези инструменти

намаляват времето, необходимо за подготовка на модел за анализ. В

допълнение базите данни за материали улесняват процеса на оценка на

различните материали и позволяват лесното им избиране без загуба на

време за въвеждане характеристиките на материала.

 

Намаляване на източниците на брак и преработка чрез

планиране на производството

 

Проучването на Aberdeen от септември 2008, Концепция за производство с

използване на компютърни технологии: Бърз старт при планиране и

подготовка на производството установи, че вторият фактор, който кара

компаниите да подобряват планирането на производството си е

повишаващите се разходи за материалите. Увеличението в цените на

материалите, бракът става още по-скъп и се толерира все по-малко. Това

налага производствените отдели да търсят начини за намаляване на брака

и преработката.

Прилагането на стратегии, които са фокусирани изцяло върху

ефективността, е метод за намаляване на брака и преработката. Една от

стратегиите е прилагането на принципи за рационализация на процеса на

планиране на производството. Така се елиминира излишното от

производствения процес и се намалява риска от брак. Друга стратегия е

процесът на планиране на производството да започне по-рано, което ще

позволи по-доброто планиране и по-лесното идентифициране на

потенциалните проблеми, които могат да доведат до брак и преработка.

По-доброто сътрудничество между проектантите и производството също

намалява брака и преработките. Това сътрудничество осигурява повече

възможности за проверка на годността за производство.

Частите, които не могат да бъдат произведени според дизайна често се

бракуват или по-късно трябва да се преработват.

 

Възможности

 

Често намаляването на обема брак и преработки не е толкова лесно

колкото изглежда, дори когато производителите подготвят стратегии, които

да следват. За по-добро разбиране на успешните начини за въвеждане на

тези стратегии за намаляване на брака и преработката, бе направено

сравнение между възможностите на компаниите, доволни от обема на

брака и тези, които не са доволни (Таблица 4). Тези възможности попадат в

три категории: Откриване и документиране на наличните най-добри

практики, които ще съдействат за сътрудничеството между проектанти и

производство и използване на триизмерни CAD инструменти.

 

олни Недоволни

Тези производители, които са доволни от нивата на брак и преработка се фокусират

върху намиране на най-добрите практики и използването им за в бъдеще.

Популяризирането на най-добрите практики подобрява ефективността и намалява

възможността от грешки, които могат да доведат до брак. Освен това тези

производители разчитат на експерти, които да намерят най-добрите практики за

инструментален дизайн. Ползата от това е двустранна, не само защото улеснява

значително задачата по намиране на данни, но също спомага за идентифициране на

най-добрите практики за минимизиране на брака при производството на инструмента.

Тези производители по-често използват вече готови планове за процеси, за да осигурят

продължителното използване на добрите практики през целия процес на производство

и за по-нататъшно намаляване на грешките, които могат да доведат до брак и

преработка.

Откриването на проблемите в дизайна, които водят до части, негодни за производство,

е от съществено значение за намаляване на брака и преработката. Не е изненада, че

доволните производители използват специализирани инструменти, за да осигурят

сътрудничеството межди проектантските и производствените отдели.

Централизираният достъп до проектантски данни прави това сътрудничество

възможно. Със създаването на условия за сътрудничество производството може да

оценява проектите от гледна точка на тяхната осъществимост и да идентифицира

потенциални проблеми, които биха довели до брак или преработка. Освен това

оценката на ефекта от промяната в дизайна върху производството дава възможност да

се прецени докъде е стигнал продукта в производствения процес и да се определи

какво, ако има такова, трябва да се бракува или преработи. Това може да е важен

критерий при определяне на най-добрия подход за въвеждане на промяната, за да се

минимизират разходите за брак и преработка.

И накрая, при изготвянето на инструкции за сглобяване или при генериране на CNC

код, тези производители, използват съществуващи 3D CAD модели. Това

предотвратява повторна работа и така намалява вероятността от грешки.

 

Основни заключения

 

Компаниите, които искат да намалят разходите и да спестят време чрез намаляване на

нормите на брак и преработка могат да почерпят опит от тези компании, които са

доволни от своите норми на брак и преработка, и по-специално от най-добрите

практики за подобряване на процеса. Могат да се приемат стъпки както на етап

проектиране, така и на етап планиране на производството и тези стъпки включват:

Правилен дизайн от първия път. С използването на симулация, във

виртуалния свят може да се направи повече, се избягват физическите

прототипи, които водят до брак. Освен това ранната оценка на изпълнението

избягва ЗПП, които също способстват за генерирането на брак и необходимост

от преработка.

Фокус върху постоянно подобрение на симулационни модели.

Симулационните модели са мощен инструмент, но непрекъснатият фокус върху

оптимизиране използването на симулация и подобряване точността на модели,

ще ги превърне в още по-качествен инструмент.

Откриване и изготвяне на най-добрите практики за планиране на

производството. Възприемането на най-добрите практики спомага за

избягване на грешките, които могат да доведат до брак или преработка.

Сътрудничество между проектантски и производствени отдели. Когато

проектантите и производството си сътрудничат по дизайна, е по-лесно той да

бъде оценен от гледна точка на производството и така да се избягва брак или

преработка поради това, че дадена част не може да бъде произведена, така

както в проектирана.

Използване на 3D CAD. С използването на съществуващи проектни данни, няма

нужда информацията да бъде създавана отново и така се намалява

възможността за появата на грешки.

 

Автор: Мишел Буше,