, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

CADIQ Помага за успешно за прогнозирането.

Bookmark and Share 

CADIQ Помага за успешно за прогнозирането

Умни технологии помагат на CAD конструкторите за избягване на скъпо струващи грешки.

от Джейми Flerlage |

 


Фигура 1: CADIQ анализира този 3D модел и открива елементите с нулева дебелина , които водят до умора на материала и в крайна сметка бракуват частта.

Преди години, когато мигрирах базата си с данни, бих искал да разполагам с кристална топка. Ако можех да предвидя кога и къде миграцията ще се провали, аз не би трябвало да се тревожа за непредвидени разходи или дългосрочен престой по нощите за отстраняването на проблеми.

Моите колеги инженери имат подобни нужди, особено когато става въпрос за предсказване как CAD модела или сглобената единица ще се държат по-надолу по веригата в CAE или CAM приложенията и тази потребност е точно толкова голяма, когато става дума за превода, миграция, както и за повторно усвояване на CAD данни. Докато доставчиците на софтуер се мъчат да запълнят празнината, там са стъпките, които конструкторите и производствените инженери могат да предприемат, за да се преодолее пропастта между "познаване" и "прогнозиране."

 

Когато много греша


Инженерингови организации биха могли да подсилят най-лошите практики вместо на най-добрите такива, да трупат разходи в напразен труд в целия продукт по веригата на развитие на стойността му. Много от CAD съвременни инструменти за качество, са ограничени до прилагането на корпоративните стандарти за моделиране. Когато тези "качествени" модели са освободени, сравнително голям процент от тях често се провалят във веригата приложения.

Повредите в модела в приложенията надолу по веригата, в най-тежките случаи водят до повреда в елемент от асемблито и често могат да бъдат проследени до момента на възникване на грешката. Някои от днешните инструменти за качество идентифицират проблемите в рамките на модела, но на инженера е оставено да улови лошата геометрия или промяната. След като проблемът е намерен, инженерът се залавя с оправянето на така причинената щета. Това се отнася до: не всички автоматизирани приложения за ремонтиране на повредени партове работят адекватно; ремонта или ремоделиране на частта често въвеждат нови проблеми в модела, които се размножават в цялата сглобка; промените не винаги са документирани, както и това, че процеса добавя значителна част от не-добавената стойност на труда. По-скоро, потребителите се нуждаят от инструмент, който ще разкрие преднамерено и непреднамерено инженерните промени, ще ги улови, и ще документира точките за действие. В много от днешните CAD централни инструменти, липсва интелигентността да се предскаже как ще се държи модела в целевата система (т.е., CAD, CAM, CAE или приложение). В много случаи, разликите между "качество" на модела и "използваем" модел се открива едва, когато модела достига впроизводство, и тогава вече инженерите са принудени да намерят методи за справяне със ситуацията. Тези начини обикновено изискват инженера да се отклони от първоначалния замисъл на конструкцията, или чрез моделни промени или посредством процес на реизграждане. Този тип на Временен подход е компромис към целостта на вашата инициатива касаеща модела и процеса на производството търпи забавяне, нарастват разходите за труд, както и частта, която ще се бракува.


CADIQ намери елемент, който поради дефект не може да бъде произведен.

Премахването на някои от догадки


Там няма панацея за оперативна съвместимост на предсказуем CAD, но има начини да се премахнат много догадки и да се сведат до минимум разходите без добавена стойност на труда в производството. Конструкторите и инженерите винаги са насърчавани да използват повторно модели от съществуващите продукти и програми, но неоткритите дефекти могат да причинят провал при симулацията и производствените процеси. Например, визуално неоткриваем проблем в рамките на един модел, причинява провал в окончателния монтаж (вж. фигура 1). Ако конструкторите можеха да бъдат разпитани за наследството CAD данни използвани в този пример в началото на деня, те може да са имали достатъчно време да преработят или възстановят модела, без да губят материали и без да забавят сглобяването.

Едва след този неуспех, производителят иска да използва ITI TranscenData's CADIQ приложение за отстраняване на проблемите в модела.

Някои качествени инструменти за моделиране подсилват наложените ограничения, което би трябвало да гарантира, че инженера произвежда качествен модел. Въпреки това, тези средства могат също да подсилят автора да създаде несъзнателно непроизводими условия. В тези случаи, производствения инженер е принуден да направи промени в цеха (който често води до данни, които са пресъздадени) или да изчака промените да бъдат направени от проектантски екип. В друг пример, една непроизводима бленда е "задържана" от CADIQ. Ако тази грешка не е заловена рано, производствения процес ще бъде съботиран. За сглобяването на части с хиляди елементи, допълнителните разходи без добавена стойност за труд скачат.

Представете си спестяванията, които биха могли да бъдат реализирани, ако част от проблемите могат да се хванат преди да достигнат до производствения цех, още на виртуално ниво.

Когато основния модел съдържа геометрия, която не може да бъде използвана по веригата от приложения, то силите на потребителя надолу по веригата се хвърлят за изчистване на модела. Тези чисти зони рядко се съобщават нагоре по веригата, което пречи на способността на организацията да разчита на главния модел като представящ данните.

Като последен пример, инженер, използващ CADIQ анализира и документира разликите, които произтичат от преводи между основния модел и неговите производни, така че целевите модели могат да бъдат оценени и коригирани преди пускането им на вътрешни групи и на веригата за доставки по нататък. Инженерът използва CADIQ за да анализира качество на конкурентните търговски преводачи (включително BREP, така и на фичър-базирани преводачи).

 


CADIQ е идентифициране на промените на главния модел, който ще бъде използван от различни вътрешни и външни групи, използващи различни CAD системи.

 

Бъдещето


Много от клиентите ITI TranscenData's предвиждат създаването на интелигентни приложения за оперативна съвместимост или автоматично зареждат интерактивен процес, който предлага съвети на автора за определяне на геометрията или възстановяване на частта. Други се надяват за създаването на силен инструмент, който автоматично да изпълнява функциите по време на PLM процеса за автопроверки. Някои от тях вече променят техните инженерни процеси, за да осигурят производимост на техните модели или възли.

Независимо от използваните методи, бъдещето на предсказуеми технологии за оперативна съвместимост като CADIQ ще имат най-голямо влияние, когато се прилагат в началото на процеса на разработване на продукта и в двойка с инструментите за авторство и разумно предвидими промени, определени преднамерено и непреднамерено надолу по начините на използваемост. В момента, CADIQ подкрепя процеса чрез интегрирането на CAD и PLM системи, автоматизирани BREP-базирани инструменти за ремонт, както и 3D PDF за документиране на етапите.