, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

10 съвета за плавен обмен на MCAD данни

Bookmark and Share

10 съвета за плавен обмен на MCAD данни


Насоки от Theorem Solutions
за подпомагане на членовете на проектантските екипи при решаване на проблемите на обмен на общи цифрови данни по заобиколен начин.

John Wedrychowski


 
Не е необичайно да се получат повече данни, отколкото е необходимо, и най-големите конструкторски проекти да включват CAD данни от повече от една CAD система.


Обменът на CAD данни, оперативната съвместимост или както и да се нарича в последствие не е праволинеен процес, и като такъв често е не достатъчно удовлетворяващ, поради загубите на време и усилия, когато транслирането не е извършено съвсем точно. Тук ще разгледаме този процес и това как потребителите могат по заобиколен начин да подходят към общите проблеми.


Получаване на данни


Съвет 1: Да знаете какво очаквате да получите и какво да проверите, след получаването му.
Ако ще трябва да въвеждате или транслирате "чужди" данни, би ви било полезно да знаете какво ще получите, така че да можете да планирате и да гарантирате, че когато пристигнат, ще имате достатъчно време и подходящите инструменти за транслиране.
Когато вече ги имате, можете ли да ги видите? Може ли да се види дали това е съвкупност от данни, а не само една част? Дали тя съдържа нюансите и други атрибути на данните, които може да са необходими? Колко големи са файловете? Работили ли сте и преди с данни от това лице или този източник? Изглеждат ли както обикновено или е нещо ново?
Съвет 2: Да разберете какво сте получили.
Простите неща често се пренебрегват. Например, уверете се, че сте проверили файловото разширение и архивираните данни са деархивирани. След това си задайте въпроса, дали това е правилният тип файл? Дали файлът е компресиран? Дали той е чист CAD файл или е STEP файл? Не рискувайте да се объркате, като се обърнете за помощ към help desk, за да ви кажат, че транслаторът не работи, когато той е проектиран да конвертира STEP файл, вие сте били снабден с чист CAD файл. Това е добра идея, за да се дефинира този процес и да работите по един и същи начин всеки път, когато се обменят данни.

Съвет 3: Да се отнасяте внимателно към постъпващите данни.
Тъй като почти всички данни, които се обменят между две сътрудничещи си компании, съдържат интелектуална собственост (ИС) на едната или и на двете компании, те трябва да се обработват внимателно. Електронните файлове трябва да бъдат съхранявани в обезопасени зони и да не се оставят прикачени към съобщенията на електронната поща или в директория на публичен FTP сайт.
В идеалния случай трябва да има метод за получаване на данни и преди всяка проверка, да се записва каквото е пристигнало, данните да са съхраняват на сигурно място и да се съобщава на изпращача, че са получени безопасно. Подобен метод трябва да има на мястото за предаване на данни, получени на физически носители като касета или диск.
Data Exchange Navigator на Theorem ви позволява да видите и изберете само частите и сглобките, които са необходими.

Съвет 4:  Да конвертирате (трансформирате) само това, което ви трябва.
Не е необичайно да се получават повече данни, отколкото е необходимо. Получаването на големите CAD файлове, които не са пряко съвместими с вашата собствена CAD система не е добре. Ако получите такъв файл, може да изискате от изпращача да ви осигури само данните, от които се нуждаете.
Ако няма как да направите това можете да откриете, че е възможно да конвертирате селективно само геометрията, от която се нуждаете. Това може да бъде, например, използването на слоеве, за да могат да се трансформират само тези слоевете, които искате. Това може също да бъде и вашето решение да се конвертират само повърхностите.
Друга алтернатива е да прегледате частите или възлите преди конвертирането. Например, Data Exchange Navigator на Theorem ви дава възможност да видите и изберете само необходимите части или елементи на устройствата.
Съвет 5: Да определите кога сте успели.
След трансформирането, файла, който са създали, се потвърждава. Може би имате перфектен модел, но той не може да бъде като оригинала. Понякога визуалната проверка на първоизточника на модела и простото визуално сравнение с предназначения модел е достатъчен, за да се види проблема; обаче това, че не се открива разлика, не означава, че не съществува.
Валидирането/потвърждаването на единна трансформация е от съществено значение и това е по-важно за проекти с миграция на данни, където десетки хиляди файлове могат да бъдат конвертирани. Тъй като ръчната проверка на миграциите е доста скъпа, трябва да се замени от автоматизирани процедури.
6 Съвет: Ако не постигнете успех, преминавате към план Б и пътищата за тестване.
Ако транслирането не успее, първото нещо, което трябва да направите е да прекарате познат тестов файл през транслатора - просто един файл, който обикновено се конвертира успешно. Ако пак не успее, тогава се проверяват пътищата, лицензите и разрешителните.
Ако тестовият файл минава гладко, то проблемът вероятно е във входящия файл. Вашето първо решение трябва да е дали да се опитате да го възстановите сами или да го върнете на подателя. Ако решите сам да се справите с проблема, първо проверете дали източника на данни изглежда безопасен. Просвети (пролуки) между повърхнините или липсващи повърхнини могат да бъдат забелязани и това да означава лош файл. Също така, проверете размера на файла и поискайте от лицето, което ви го изпраща да потвърди какъв трябва да бъде размерът – при процесите на копиране или преместване това може да доведе до проблем.
Друг вариант е да се опитате да конвертирате файла в друг формат. Ако имате повече от един конвертор, бихте могли да откриете, че смущаващият файл се трансформира в друг формат без проблем. Ако имате подходящите инструменти, единственото нещо, което би ви спряло при създаването на файл в желания от вас формат, е грешка в изходния файл. Ако това е така, има малка вероятност да успеете сам и ще се наложи да се обърнете към лицето, което изпраща оригиналния файл.
Данните, които се обменят между две фирми при съвместната им работа, съдържат интелектуалната собственост на едната или и на двете фирми.

Изпращане на данни


Съвет 7: Изпращайте само висококачествени данни.
Ако искате вашите бизнес партньори успешно да импортират файловете, които сте им изпратили, се убедете, че изпращате файлове с високо качество. Пуснете ги през каквото и да е рутинна "проверка", налична във вашия конструкторски софтуер. Ако има грешки - дори и те да не се различават от вашия собствен CAD пакет - те биха могли да бъдат спънки при конвертирането.
Ако вашият CAD пакет създава твърдотелни модели дори и с пропуски в повърхнините, няма гаранция, че трансформираната част ще се чете в друг пакет и ще представлява тези данни. Ако твърдотелните модели са важни, изпратете такива, а не повърхнини с просвети.
Съвет 8: Да се знае какви данни ще се използват и да изпращате „олекотени” („леки”) данни, ако е възможно.
Ако знаете, че крайната цел може да бъде постигната чрез изпращане „по-леки” данни, тогава това е най-добрият начин, който може да използвате. Създаването на такива „леки” данни е бързо, резултатите са малки файлове, които рядко не успяват да бъдат прочетени чрез CAD система.
Ако данните ще бъдат използвани за окомплектоване, бързо прототипиране, включително и за използването на стереолитография или за откриване на местата на съприкосновение, просто изпратете съвкупността от данни. Въпреки това, олекотените формати могат да включват точни B-rep геометрии, и затова може да се използват за почти всичко, което може да бъде постигнато с оригиналния CAD файл. Ако точността е от значение или когато данните биха могли да бъдат използвани за производство, създайте и изпратете олекотен B-rep.
Съвместимостта на тази „лека” форма на данните е един от най-добрите начини за ограничаване прехвърлянето на ИС
(интелектуална собственост) към външния свят. Това би било достатъчно от техническа гледна точка и идеално – от търговска.
Съвет 9: Ако е възможно, изпращайте само данните, нужни на получателя.
Трябва да знаете точно данните, от които се нуждае получателя и да му ги изпращате в най-подходящия формат. Добра практика е, когато е възможно, да се изпраща само това, от което доставчикът има нужда и нищо повече.
Съвет 10: Да се определи дали данните трябва да включват някои характеристики и история.
Ако получателят на вашите конвертирани данни се нуждае от характеристики и история, опитът показва, че вашите шансове за успех не са толкова добри, тъй като те ще има нужда от ясни и точни транслации. Освен това, с изпращането на такива модели може да изпратите поверителна информация и ИС. Търговската теза е, че тя трябва да се предостави на получателя пакет от изменяеми данни. Тези процедурни съвети трябва да се доусъвършенстват, преди да може да се гарантира гладък преход при обмена на данни. Имайте предвид, че това често е основата на ИС политиката компанията.

Обмен на интелектуално защитени CAD данни по електронната поща може да извършите с помощта на специализирания продукт eDrawings. За повече информация се обърнете към редакцията:

 

Пауър Медиа Груп, ЕООД
Телефон/Факс: 02 / 862 46 76

Адрес:
гр. София, кв. Дианабад, бул. „Никола Габровски” № 12,
вх.1, ет.2, ап.1. П.К.1172
e-mail:
office@mediagroup-bg.eu ,  office@cadcamcae.bg