, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

SolidCAM 12

Bookmark and Share

SolidCAM 12

В света на CAD/CAM има такива системи, които работят извън вашите CAD инструменти, както и такива, които работят в рамките на една от водещите в SolidWorks - интегрираната CAM линия - SolidCAM. 

 


Когато търсите CAM, има няколко фактора, с различна важност, които трябва да вземете под внимание, в зависимост от вашата гледна точка. Първо, да интегрирате вашата CAD система или не? И двете имат своите предимства и недостатъци. Интеграцията е добра, в случай че нямате съществуваща CAM система и може да намерите точно тази CAD система, която отговаря конкретно на вашите изисквания. Самостоятелната програма е може би по-добрият вариант, ако имате повече от една CAD система и необходимостта да работите с данни от всички тях. Най-съществен е въпросът кой ще го използва? Дали ще е в конструкторския отдел, с конструктори, създаващи инструментални пътища и ще се препраща към работилницата, или ще се изпълнява от механиците? И отново, и двете имат добри и лоши страни. Добрата новина е, че SolidCAM доста добре работи с всички тези сценарии.


 

Но преди това, нека се спрем по-подробно върху това как работи и какъв е потенциалът на подобно внедряване.
SolidCAM е напълно интегриран със SolidWorks интерфейс. Скоростта, при която системата се поддържа актуална е впечатляваща. SolidWorks 2008 ускори интеграцията между потребителите и е впечатляващо, че екипът за разработки на SolidCAM е бил в състояние да създаде една съвместима версия толкова бързо. Най-общо, ако можете да използвате SolidWorks, тогава почти сте наясно как работи SolidCAM.
Както и при всички тези процеси, изходната точка е детайлът, който искате да обработвате. Инсталационният процес на SolidCAM генерира падащо меню и допълнителен FeatureManager панел от лявата страна на екрана. След стартиране на
каквото и да е
от менюто, останалата част от процеса се управлява от FeatureManager и взаимодействията се визуализират на екрана. Първият етап е да се избере CNC контролер, след това да се определи координатна система и основа за изчисленията (в която може да бъде избрано лице, център за обръщане на детайлите или нормала към текущия изглед, ако програмирате 5-осна обработка). След това започвате да задавате работните параметри на този детайл.

Има сериозни предимства и по отношение на конфигурациите, които също носят реални ползи, когато се занимавате с производство на фамилия от детайли или различни варианти. При това всеки може да бъде съхранен в отделен единен файл само посредством един процес на свързана обработка и може много бързо да се създават индивидуални NC кодове за всеки от детайлите или разновидностите от тази фамилия само чрез актуализация на SolidCAM операциите.
Финалният процес на настройка се състои в това да се определи вида на материала, с който ще се работи. Това може да бъде наличната база данни и в същото време да се дефинира скоростта и ресурсите, които са ви необходими. Когато направите това, системата генерира йерархично дърво в SolidCAM FeatureManager панела, което ви дава директен достъп до всичко, което може да се обработва с тази програма.

 

                     


Операции


Следващата стъпка е да се започнат допълнителните операции. Както може да очаквате от система, която работи в NC режим от 2,5-, 3-осна обработка, високоскоростна обработка, както и в областта на 5-осната симулация и процесите на фрезовене на детайлите, SolidCAM  покрива всичко, така че нека разгледаме някои от новите функции и начинът им на работа.
Новите
Facing операции ви въвличат в типичния работен поток. По всяко време със SolidCAM, имате възможност да получите обратна информация за работния процес и в случай на нужда информацията да бъде попълнена, където е необходимо. Изборът на работни повърхности се осъществява чрез поредица от ръбове, като по този начин се дефинират и границите (рядко, те могат да бъдат съхранени и използвани повторно), след това се подбира инструменталната екипировка. SolidCAM разполага с постоянно усъвършенстваща се библиотека за инструменти, също така би могла да се свърже и с други библиотеки на различни доставчици.
След това се дефинират горните и долните граници, с които ще се работи. Избира се също и модел сред наличните модели. Вие определяте променливите при обработка на външния слой, как да се осъществи самата обработка, настройката инструмента, дали джобовете са готови или не и в случай, че използвате такива машини, различните параметри за високоскоростна обработка.
След като операцията вече е извършена, можете да се направят изчисления на място, да се отложат изчисленията (което е невероятно удобно за по-комплексни детайли, където можете да оставите системата работи през нощта), а може и да се направят изчисления и след това да се стартира операцията чрез симулационните инструменти.

 

 

Симулация


Симулацията е подложена на доста критики. Възможността да се симулира инструменталния път преди същинското рязане, особено при скъпата инструментална стомана винаги е било изискване, но в днешния пазар на високи скорости, 5-осна обработка и многошпинделни машинни инструменти, тя се превръща по-скоро в стандарт, отколкото в изключение. Технологията, разработена от MachineWorks може да се види на www.machineworks.com. Целевата група са потребители, създаващи сложни инструментални пътища, където изпълнението е проблем. Новите Multi-Cut симулационни инструменти имат за цел да намалят времето, необходимо за да се симулира серия от операции, отнемащи иначе часове, за няколко минути.


Шаблони

 

Една от най-интересните опции на SolidCAM е възможността за съхранение на шаблони. Участвайки в обработката, обикновено се разработва набор от програми и операции, с които знаете, че вашата машина може да се справи и да създава специфични геометрични форми с голяма бързина, независимо дали е напълно оптимизирана, какъв е типът на инструмента, който се използва или как ще се приложи за конкретния метал. Така че използването на тези знания има смисъл.
Шаблоните ви осигуряват перфектния механизъм за това. Вие създавате своя операция (или серия от такива), усъвършенствате я с течение на времето чрез физически тест, на базата на практики и симулации, преди да го запазите като шаблон. Те се съхраняват и споделят, така че потребителят да може да го зареди отново, да настрои параметрите, които са подходящи за конкретната работа и да се изпълняват в производството.
За много хора, запазването на специфичните знания, които се губят при пенсиониране или преместване на опитен персонал е ключ към осигуряване на ефективност на бизнеса.


HSM, 5-оси и Фрезоване/Струговане


Екипът от разработчици на SolidCAM постигна голям успех през последните няколко цикъла на разработка на все по-модерна машинна обработка. Днес тя се разделя на три области: Високоскоростна обработка, 5-осна поддръжка, както и фрезоване/струговане.
На фронта на
High Speed Machining - високоскоростната обработка - новите инструменти работят, както преди, но изборът на геометрия е разделен на Geometry и Constraint Boundaries (автоматично или ръчно) и така се определя къде отива инструментът (вътре или извън - съответно за ядра или кухини). Това означава, че много от операциите са конфигурирани предварително и готови да се адаптират, преди да започне, защото вече сте направили настройките.

 

По отношение на 5-осната обработка, има пълен набор от операции и стратегии, но те са общи. Това, което би се случило е, че някои биха били разделени и групирани в хода на изпълнение на задачите; така че, ако извършвате този вид работа, вие вече сте на половината път. Също така може би най-смущаващото в 5-осната обработка е, че системата включва възможността да се извършва пълна машина симулация. SolidCAM разполага виртуално с почти всички 5-осни машинни модели, но редактирането им се осъществява чрез SolidWorks, така че да имате пълен пакет от инструменти за моделиране за тази цел. Машинните симулационни средства обхващат напълно откриването на всички удари и колизии между инструмента, неговия държач и машината.
Накрая идва реда на фрезоването/струговането, които изискват много усилия от страна на всички доставчици. Инструментите работят по абсолютно същия начин, по който са описани, с помощта на работни, технологични и инструментални библиотеки, подходящи при фрезоване/струговане. Ако имате познания в областта на фрезоването и струговането, то тези знания биха ви помогнали много при двата вида работа на една машина. Нужно ви е много малко време - обикновено около 10 минути, за да се запознаете по-конкретно как работи всичко.

Това, което е интересно е идеята за свързване на тази технология с нова функция
Feature Recognition
(разпознаване на инструменти), въведена в последните няколко версии. Например обработката на джоба - вече можете да определите основните параметри и тогава система намира всички затворени граници на джобовете в съответствие с предварително зададените ограничения. Те могат да се филтрират и обработят с една стъпка, включително и различната дълбочина на джобовете. Така имате пълен контрол върху това как е обработен всеки джоб, което се различава от другите инструменти за разпознаване на функции, в които може да намерите набор от джобове и да ги обработите по същия начин. SolidCAMs подходът предлага на потребителите много по-голяма гъвкавост.
Друг чудесен пример е работата, която се извършва, за да се подобри пробиването на отвори, нещо, пред което много потребители са изправени в ежедневието и което е тяхната основна болка, ако се прави ръчно. Прилага се същият подход, като избирате
съответното лице,
системата намира отвори в рамките на тези граници, филтрира ги според размера им, дълбочината и генерира процес на обработка (от гледна точка на движението). Вие избирате необходимите инструменти (за отбелязване и пробиване) и технологиите (по отношение на цикъла на пробиване, който може да бъде по поръчка), след това избирате диаметъра на отвора и чрез филтър намирате всички подходящи отвори, след което окончателно определяте нивата. Чрез различната дълбочина можете да дефинирате по-ниски (минусови) стойности, за да може пробивният отвор да бъде направен без проблеми.
Имайки предвид точно това v12 представя
Hole Recognition technology (технология за разпознаване на отворите), която работи с клапанни отвори. Тя разчита и анализира моделите, намира всички цилиндри и ги групира, а също така превръща тези функции в Machinable Features
(такива, които пробиват отвори с резба). Системата разполага с технологична база данни, която проверява модела в съответствие с диаметрите и дълбочините и използва списък с най-подходящите операции (отбелязвате, след това пробивате и т.н.).
Интересното е, че той работи с присъщи на SolidWorks данни или на въведени данни. В този случай просто трябва да оцветите повърхностите (като филтър), за да може системата да ги разпознае. Това е в продължение на темата за използване на знанията и добрите практики при процесите на обработка, както и повторното им използване, когато е възможно.

 

 

В заключение


SolidCAM е малък комплект и един от тези, които
се развиват с всяка версия. Продажбите на системата, ще зависят изцяло от това кой ще го ползва. Ако това е проектантски офис, който вече има SolidWorks и след това се вземе мъдрото решение да преминат към напълно интегрирана система, която работи точно по същия начин, то обучението се намалява до минимум.
Има достатъчно вградени в системата знания, които да гарантират, че най-добрите практики са намерили място в ядрото, но в допълнение, възможността за повторно използване на данни и за обогатяване на познанията е основен фокус. Въвеждането на разпознаване на по-добрите функции, както за обработката на джобовете, така и за пробиването на отвори, наистина може да ви спести време за тези основни дейности на ниско ниво, като спести усилия за по-деликатните задачи, които винаги отнемат време.

Мога само да насърча използването на шаблоните от всички потребители, тъй като това позволява да се използват вече придобитите знания и добри практики, както и съхранението им във формат, който е лесно достъпен за всеки, използващ системата. За механика, който ще работи с CAM система, ползите от SolidWorks като основен инструмент за моделиране са, че това е една от системи за 3D конструиране и работа с 3D данни, подкрепени с широка гама от CAM свързани технологии, които покриват основните дейности по 3-осна обработка, точно като едновременната 5-осна обработка и фрезоването/струговането с повече инструменти.
В крайна сметка процесът на генериране на NC код не трябва да бъде пречка; по-важни са инструменталната стомана и времето, за което се стига до тази точка, която трябва да бъде
компресирана възможно най-бързо. С мощната обработка на данни, присъща на SolidWorks, съчетана с CAM фокусираните инструменти на SolidCAM, имате печелившата комбинация.