, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Управление на CAD системите – CAD Мениджъра

Управление на CAD системите – CAD Мениджъра

 

 

Целта на CAD класната стая е да ви предостави решения на основните CAD проблеми, като например управлението на CAD системи, обмен на данни, използването на Интернет, 3D срещу 2D и т.н.

 

 

Ролята и отговорностите на CAD Мениджъра са различни във всяка различна компания и зависят от големината й, от отговорностите, от бюджета и т.н.

И така, ще търсим каква е ролята на CAD Мениджъра в малките, средни и големи предприятия.

CAD управление в малко предприятие
Много често ролята на CAD Мениджъра не е официална, а по-скоро е насочена към човекът, който използва най-много CAD.

Обикновено това е специалист на щат, който конструира/чертае, но често изпълнява и други функции, свързани с управлението на CAD системата.

В повечето случаи на този човек не се заплаща допълнително за това, че изпълнява тази функция, но от гледна точка на важността на CAD, се вижда, че изпълнява много важни задачи.

Обикновено се получава така, че това лице често осъществява настройки на системата, променя ръчно някои програми ( в зависимост от интересите и възможностите си).

Той обикновено прави някакъв backup (архив) на системата, за да я предпази от сривове, но това трябва да включва задължително всички компютърни системи, не само CAD!

Понякога едновременно може да се инсталира стандартна CAD система, която да изглежда като молив на екрана, да има стандартни точки, наименования на отделните нива, стандартни шрифтове, библиотеки за различни символи и чертежи, шаблони (готови модели) на чертежи за различни размери и мерни единици и т.н.

И отново, тук трябва да се имат предвид задължително всички CAD базирани компании, за да се осигури еднородност на всички чертежи в системата. Те може също да се ангажират със създаването на малка съвместна мрежова система, която може да бъде дори сървър базирана, за управлението, на която също е нужно време за управление и поддръжка.

Независимо от спецификите, това е, което всички правят със системата; освен това те трябва да конструират и чертаят, както и да посрещат всички клиенти и да изпълняват срокове.

CAD управление в средно голямо предприятие

В зависимост от нуждите на компанията от CAD, човекът, изпълняващ ролята на CAD мениджър в средно голямо предприятие, може да изпълнява задължения, подобни на тези в малко предприятие на пълен щат до напрегната позиция, където трябва да отговаря за всичко.

Нека да се спрем на това, какво се очаква от такъв човек...той най-вероятно ще трябва да конструира и чертае, но не на всяка цена.

От гледна точка на CAD, има списък с отговорности, които трябва да изпълнява. Нещата, посочени тук са само част от тях.

·        Генериране, документално оформление и поддръжка на CAD стандарти и процедури.

·        Генериране, документално оформление и поддръжка на библиотеки.

·        Управление на файлове архивиране.

·        Управление и поддръжка на всички софтуери, свързани с CAD (компютърни, периферни, архивиращи и т.н.).

·        Управление и поддръжка на софтуер – CAD и на свързаните операционни системи.

·        Управление и поддръжка на мрежовите настройки, вкл. и на сървъра.

·        Настройки на CAD системата, която може да съдържа просто меню, вид на отворите и на линиите, меню с команди, CAD програмиране (напр. AutoLisp за AutoCAD, ) и по-високо ниво на програмиране като Visual Basic или C++.

·        Обучение на CAD специалисти – както пряко, така и чрез привличане на външни специалисти за обученията.

·        Управление на външни консултанти по въпросите с поддръжката на персоналните компютри и мрежата, CAD дилъри и т.н.

Както можете да предположите, този списък може да продължи още.

Този човек, често изпълнява всичко това сам, без каквото и да е съдействие, така че идеята за наличие на външни консултанти, които да са на разположение при повикване, е добра.

CAD управление в голямо предприятие

Много често големите компании имат собствени ИТ отдели и CAD мениджъра често е част от този екип или работи в тясно сътрудничество с него.Това обикновено означава, че той е включен в общата мрежа, но не и в ежедневната поддръжка. И така, от CAD мениджърите в големите компании се очаква почти същото, както от тези в средноголемите, с изключение на ролята му по отношение на общата мрежа, хардуера и софтуера, където той работи с професионален ИТ екип.

Забележете, че това е само описание на дейностите на CAD мениджъра в различните по големина предприятия и не засяга индивидуалния подход на всяка компания по въпросите на CAD и неговото управление.

Въпреки това, има един общ аспект на CAD управлението, който е много важен и това е самообучението.

Това е отговорността на CAD мениджъра да бъде в крак с новостите в CAD света. Той трябва да знае какво се случва със софтуера, който използва.

Например, кога е следващата актуализация? Какво ще включва? Дали е нужна на компанията? Колко ще струва? И още много други въпроси...

Той трябва да може да предложи обслужване на потребителите на CAD софтуера в рамките на компанията под формата поддръжка на хардуера и софтуера, да настройва системата, така, че тя да съответства на конкретните нужди на компанията, да е запознат с останалия софтуер – какво може да прави и какви са ползите от него. Ако не е в състояние да осигури това, има нужда от персонал, който да го прави или от консултанти, които да са на разположение при повикване.

И така как само един човек може да е наясно какво става в CAD света? Това не е никак трудно, но отнема малко време.

В зависимост от CAD софтуера, който ползвате, може да се включите в клиентска програма за поддръжка (с годишна схема на заплащане).Това не само ви осигурява автоматична актуализация на софтуера, но може да включва и много свързана с това информация под формата на списания, CD-та, електронни съобщения по e-mail и новите, специално защитени с парола web територии, съдържащи много информация.

Можете също така да се абонирате за много CAD списания („CAD ДАЙДЖЕСТ” и сайтове (www.cadcamcae.bg ), като по този начин ще имате безпристрастен поглед върху софтуера и неговите възможности, съвети и различни похвати от потребители.

Групата от потребители може също така да бъде и сериозен източник на информация. Може да се договаряте с потребители от различни организации, всеки, от които има своите успехи и неуспехи и има желание да ги сподели.

Интернет групата за дискусии е още един огромен източник на информация. Тук можете да намерите решение на проблемите си или да видите с какви трудности се сблъскват останалите и как ги решават. Ако и това не ви помогне, можете да опишете проблема си и да очаквате някой да ви даде идеи за решаването му.

Информацията, която може да черпите от тези сайтове е огромна и може да ви бъде от полза при дефинирането на проблема. Потребителите не се притесняват да критикуват CAD фирмите, ако почувстват, че не ги обгрижват или не им оказват съдействие при решаване на проблемите.

Така или иначе, трябва да научите правилата на етикета, а именно, че никой няма да ви държи сметка, ако кажете нещо грешно. Например, писането на „високопарни” писма е нежелателно.

CAD мениджърите трябва да следят и за CAD семинари и изложби, повечето от които могат да посетят за един или два дни, и на които да получат много информация.

Надявам се, че гореизложеното ви дава представа какво се очаква от CAD мениджърите, но както споменах, това зависи много от самата компания, от CAD изискванията, които има и т.н.

В следващите няколко материала, ще се спрем на създаването, документирането и поддръжката на CAD стандарти, включително различни подходи, където да намерите информация за това какво вече съществува и как да направите свои собствени стандарти за поддръжка чрез поредица от актуализации, както и десетки хиляди други задачи.

 

Glenn Barrett е директор на независимият  Aus tralian CADD Training Centre.