, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Избор на PLM система

Избор на PLM система

 

Bimal Dharsi & инж.Виктор Митов

 

 

Изборът на  CAD/CAM/CAE/PDM (CCCP) система за малкия и среден бизнес не е никак лесна задача. Без да имат ресурсите на големите компании в много случаи изборът на система е тенденция, която се взима като решение на по-ниски нива, съгласно обмислянето на основните наболели за фирмата проблеми и с малко разбиране на продуктовата среда за развитие и предложенията за подобрения, както и със съвсем малка идея за евентуалната възвращаемост на вложените инвестиции.  Ако такава система е определена за бъдещ продукт касаещ продуктовото развитие, то трябва много внимателно да се премисли, дали тя ще може да покрие едновременно и двете направления в лицето на текущите и бъдещите нужди. Следвайки логически и подредени подходи е възможно да се избере подходящата CAD/CAM/CAE/PDM система, която да отговори на конкретните нужди на фирмата.  Има много начини като възможност за подход касаещ избора, но изглежда, че колкото е по-голяма и по-усложнена една компания, то толкова по-трудно тя взима решение. Защо е така? Защото тези системи CCCP са най-важния инструмент за продуктовото развитие.

Забележете, че аз казах – инструмент, това е важното. Продължавайки атаката по двете направления – софтуерно и хардуерно през последните няколко години, продължавайки с навлизането на интернет технологиите, с уникалната възможност за използване на тази CCCP система, достигаме до фундаменталните основи, които са необходими предпоставки за опериране на съответната компания.   

Добрите новини са, че такива CCCP системите днес предлагат изключителна мощ на много оправдана цена. Лошите новини са, че  тези CCCP пакети достигат до много от „ъглите” във фирмите, което налага необходимостта от едно по-внимателно планиране.  В същото време CAD системите бяха основа на инженерите за използване в развитието и изготвянето на технологична и чертожна документация.  Други отдели, такива като производствените, тестовите, доставните и т.н. получават данни и ги използват и променят независимо от оригиналната информация. За съжаление, ако данните не могат да бъдат прочетени, вие се нуждаете изграждането и отначало.

През последното десетилетие бяха хвърлени много усилия в посока на извършването на промени в начините на работа.  Сред тях  са и нуждата от ускоряване на процеса на изкарване на готовата продукция до пазара, нуждата от налагането на качество в световен мащаб, изискванията за опериране с клиентите, доставчиците и инженерите по цялото земно кълбо, сравняване на цените на еднакви или сходни продукти от потребителите посредством интернет.  

Стъпките в този процес

Следващите абзаци дават детайлна картина за това как се тръгва в този процес на избор на подобни системи.  Следващите параграфи представляват кратко резюме на препоръчаните за извървяване шест стъпки. За баланс накрая те са описани малко по-детайлно. 

Нуждаете ли се от нова система?  Настоящата ви програма адекватна ли е за текущите задачи и бъдещите ви цели? Позволява ли ви да бъдете конкурентен?  Може ли тя да бъде подобрена или заменена? Какво очаквате от бъдещата система, която сегашната не може?

Какво очаквате да ви бъде спестено? Внедряването на нова система е свързано с много време и пари. Тогава какви ползи бихме могли да очакваме? И за какъв период? Какво в крайна сметка ще ни струва това внедряване?

Най-много време отива, за да преценим внимателно как различните алтернативни софтуерни решения могат да се впишат във фирмената специфика, така че да покрият поставените цели и да удовлетворят бизнеса ни. Само бъдещия клиент на  CCCP ще знае работния процес достатъчно добре, за да разбере какво трябва да се направи различно. Веднъж, след като бъде взето решението следва време за имплементирането на тази система във всички взаимосвързани процеси във фирмата.  Много добре замислени планове ще дерайлират в мрака от технически детайли.  Бъдете внимателни към придържането съобразно набелязаните цели. Забележете, че не сме обсъждали как ще направим внедряването на така система или как ще направим плавен прехода от старата към новата система. Това на кратко ще разгледаме в стъпка 4, където ще видим какво задължително трябва да включва такава програма , колко би трябвало да струва като цена, както и какви са техническите изисквания.

Стъпка 1 – Нуждаете ли се от промяна на системата или само от подобряване на съществуващата такава?

Надявам се, че с тези въпроси ще помогна на фирмите при избора на подобен род програми, особено в условията на обострена финансова криза.

•Кога е било последното надграждане на вашата система? През какъв период от време го правите 3 – 5 години?

•Самият вие инженер ли сте? Използвате ли лично 3D пакети?

•Използвате ли софтуер за конструиране? 


 

 

Стъпки за закупуването на софтуерни решения за машиностроенето

1 – Започнете процеса с това дали да се опитате да подобрите софтуера, който имате сега, или да закупите нов?

2 – Определете потенциалните ползи от новата система. Гледайте за подобренията и разберете какво конкретно може да се подобри с нея.

3 – Решете на базата на поставените от вас изисквания.

4 – Преценете какво трябва да включва новата система и колко би следвало да струва (определете бюджет).

5 – Изберете CAD/CAM/CAE/PDM система, както трябва да сте убедени, че сте направили за вашите потребности възможно най-добрия избор.

6 – Внедрете система. Направете план за това.

•Доволен ли сте от качеството на вашата продукция?

•Доволен ли сте на този етап от времето за конструиране и времето с което изкарвате продукцията си до пазара?

•Вашите разходи по разработване и достигане до пазара доближават ли се до тези на конкуренцията?

•В състояние ли сте да си взаимодействате с доставчиците ви на глобално ниво по всяко време?

•Ако се наложи, кой би могъл да внесе спешни промени в конструкцията? Ако това е друга фирма, можете ли да защити своите CAD данни?

•Държите ли в синхрон вашите разходи за конструиране и производство?

•Можете ли ефективно да достъпвате CAD информацията?  

Ако повечето отговори са „Не”, то вие се нуждаете от инвестиция в CCCP система. Следващите стъпки ще ви помогнат да определите дали да се опитате да внесете подобрения в сега съществуващата програма или да я смените и какви реални ползи трябва да очаквате от това.

И така, да сменя ли съществуващия софтуер или да подобря този, с който разполагам?

Ако в резултат на горните въпроси сте решили да промените нещо така, че да подобрите някои от показателите в компанията, то неминуемо достигате до въпроса дали да инвестирате в нова система или да се опитате да надграждате съществуващата? Как да го кажем: ако вече сте опитали да внесете подобрения в сегашния ви софтуерен продукт и се е оказало, че и това в крайна сметка не е достатъчно, то следващата крачка е промяна. Промяна на софтуера. Това може да се дължи на различни причини, както например, че пакета, който имате е 2D, или вече не се поддържа, или....

Ако имате модерна система, с редовно правени надстройки и все още не сте получили очакваните реални ползи от това, то тогава се постарайте да разберете точно причините за това. Може би самата програма не е съвсем подходяща за това, или самия процес изисква промяна на методите на работа?  Такива системи често се нуждаят от много софтуерни компоненти за да работят гладко заедно с вътрешните методи на фирмата с цел постигане на максимална ефективност.  По – новите софтуерни решения често прекрачват границите, които са наложени във фирмите, за да дадат възможност да бъдат оползотворени възможно най-добре.

Такива продукти се посрещат с радост от инженерите, но скоро започват да се добавят и нови потребности към първоначално поставените към продукта инженерни задачи от типа на производството, поръчките, подизпълнителите, тестовете, сервиза и т.н.

Способността на тези "downstream" процеси за достъп до вече създадени данни добавят техни собствени специфики и допускат съответния достъп до всички части на структурата, което прави тези системи едновременно толкова мощни и сложни.

Ако вашата система няма унаследена архитектура позволяваща такъв достъп, понякога наричан create – collaborate – control (създаване-сътрудничество-управление), тогава всички тези усилия не могат да се изпълнят, както бихте искали. Време е да се направи нещо по този въпрос.

Ако вашата настояща система има тези способности и ако вие не ги оползотворявате, тогава колектива ви носи отговорността за това и трябва драстично да внесете съответни изменения в начините на досегашната работа. Ако случаят е такъв, то и закупуването на нова система няма да доведе до желаните резултати.

Нуждаете се от външна намеса, която да успее да ви помогне да поправите вътрешнофирмените процеси и да разберете защо и настоящата система не  бива използвана пълноценно.

Стъпка 2 – Определяне на потенциалните ползи от въвеждането на нова CCCP система

За да помислим за потенциалните ползи от внедряването на нова софтуерна система, препоръчваме да помислите как операциите, които са свързани с жизнения цикъл на продукта, могат да бъдат подобрени, не генерално, но за мащаба на вашата фирма. Чрез този жизнен цикъл ние имаме предвид етапите от идеята и конструирането до потребителя.

Често ние забелязваме, че клиентите мислят за няколко подобни софтуерни решения и не могат да мислят „outside the box” (извън определени рамки) за напълно новата система, която да интегрира, ако не всичките, то поне за повечето процеси във фирмата. Програмата, която в крайна сметка ще изберете ще има реален живот минимум 7 години, и повече. Мислете за бъдещето. Искате ли да ви има  в него? Каква ефективност искате да постигнете? Горещо ви препоръчваме да подходите внимателно и да се консултирате.

Например новата CCCP система може да донесе огромни ползи в даден ваш процес. Познаваме една фирма, която работи само с няколко дузини специфични елементи и детайли, изграждат стотици асемблита за да спестят време, защото техния фокус е инженеринга и производството. Тяхната изобретателност беше висока, но високи бяха и техните разходи, губеха много време, защото никога не бяха наясно дали работят с верния файл в сглобената единица и дали използват актуалната му версия, липсваше инженерния контрол. Те не пожелаха да мигрират към нова PLM система. Вместо това изборът им се спря на нова 3програма, която обаче като маниер на работа запази идеологията на стария им 2пакет. Като краен резултат те не успяха да намалят своите разходи, не успяха да свият грешките, не подобриха с почти нищо начина и методологията си на работа, което по-късно ги доведе до фалит.

Знаете ли къде и как се котирате спрямо конкуренцията? Ако не, то не се безпокойте, защото това е и положението за повечето от фирмите. Задайте си следните въпроси:

•Дали вашите оперативни граници са достатъчно високи?

•Дали вашата продукция е с ниска цена?

•Дали вашият R&D ресурс и цени са оптимални?

•Дали вашата продукция е достатъчно конкурентна?


Изследвайте фирмата си в текущото състояние през процесите на конструиране и производство, изобщо целия процес, и определете различните степени на бъдещи промени.

 

•Дали вашето качество е на удовлетворително равнище?

•Дали жизнения цикъл е достатъчно кратък?

•Дали сте в състояние да отговорите достатъчно адекватно на клиентските нужди?

Качество, изобретателност, цени, време за изкарване на готовата продукция на пазара и така в тази последователност можете да забележите основните бизнес фактори, които да помогнат за направата на удачния краен избор.

Отнесете исканите промени и подобрения към спецификите на CCCP системите.

Новата CCCP програма може да спомогне значително за подобряването на процесите във фирмата, но само по себе си това не е достатъчно. Някои части от така очакваните нововъведения ще рефлектират и върху новата система. Други ще се отнесът към различните сегменти от типа на: по-добър процес на работа, на производство, по-добри доставчици, по-добри инженерни продукти и може би по-добър инженеринг.

Най-добрият начин да бъдете напълно справедлив към подобни софтуери е да работите в посока към необходимите подобрения, които искате да постигнете. За тази цел визуализирайте новата оперативна среда. Така, вие сте в състояние да промените вашия мисловен процес  от желаните от компанията непосредствени  ползи към визията за една завършена система, която да постига тези поставени задачи. Това е есенцията на системното конструиране – преведете нуждите и мислете за кохеретна среда, с която  да сте в състояние да ги постигнете. Такава среда може да включва не само CCCP софтуерни решения, но също и бизнес процесите, които ще я управляват.

С едно такова мисловно планиране, следващата крачка ще бъде да се определят възможните ползи от това, за което мислим. Докато тази нова среда може да се обмисля в продължение на дори не месеци, а на няколко години, вие трябва да използвате последния етап (финалната цел) за оправдаване, не само на възможния нов софтуер, но също така и за организационните промени, които неминуемо ще настъпят, оперативните процедури, както и за новите методи на работата до които ще въведе внедряването на една такава нова система.

Отговорите ще дойдат от няколко различни посоки. От спестяването на ценното време на инженерите, от по-добрия анализ и по-добрите печалби. Опитайте се да изследвате предимствата от един значително скъсен жизнен цикъл и проверете как това би се отразило на приходите ви и печалбите. Често е трудно да се прецезира с нужната точност, но вие можете винаги да потърсите експертната помощ на външни консултанти. Изучете възможностите за свиване на вътрешно фирмените времена за съответните процеси на работа. Обмислете от страната на привлекателността на бързото прототипиране и значителното скъсяване на врмето буквално на всички нива във фирмата ви. Други по-съществени преимущества, които бихте могли да получите от имплементирането на такава програма са: по-ниска себестойност, а от тук и по-ниска цена на вашата продукция, например посредством подобреното използване на наличните компоненти и по-добро качество в резултат на компютърно базирания анализ и инженерни симулации.

За да решите кои предимства ви трябват и в каква последователност те ще работят, ви препоръчвам да проследите текущия процес на работа във фирмата ви започавайки от конструирането, производствените мощности и така, наблюдавайки целия работен процес да набележите какво би могло да се подобри в цялата тази схема. За да спестим от производственото време ние искаме да работим така, че да не се натруват порции, които да чакат на дадена машина. Такова изследване може да се направи посредством представянето на ключовите ви звена с техните специфики и предложения. Така вие ще имате една разбиква по отдели и цехове на всички етапи и ще можете по-добре да ги анализирате. Компаниите въвлечени в процесите на продуктовия дизайн и развитие обикновено имат много широко портфолио, обхващо множество различни производствени етапи. Един начин да изследвате вашите фирмени процеси е да маркирате основните пътища следвайки вашия работен процес, като стъпки в инженерните дисциплини. Определете каква информация ви е нужна на всяка такава стъпка, защото това ще ви потрябва за да разберете от каква информация се нуждаете на всеки един етап и ще ви даде отговор на това, какво бихте направили с нея. Мислете непременно за следващата крачка, за итерациите между различните етапи и инженерни дисциплини, за това какви райони от PDM (Product Data Management) процеса ще можете да покриете и какво би се подобрило с внедряването на една PLM (Product LifeCicle Management) система (CCCP).

Надявам се, че това изследване на текущото състояние на прoцесите във фирмата, ще помогне да си „отворите очите” към новите възможности, които се предлагат. Нуждаете се и от малка доза вдъхновение. Така можетe да се ориентирате и да си помогнете в избора на точното Ваше решение в нарастващия брой на разработчиците на подобни програмни пакети. Разговаряйте с тях, посещавайте семинарите им, четете специализираните списания и сайтове, посете техни потребители, панаири и технически изложения. Няма съмнение, че ще намерите и такива неща като ваши изисквания, които нито една програма към настоящия момент да не е в състояние да реши. Знаейки възможни преимущества на различните системи, е единствения начин да отсъдите правилно и да изберетe най-подходящата за вас и вашите нужди PLM система.

Стъпка 3 – Преценете детайлно изискванията към новата CCCP система

Сега трябва да специфицираме и трансформираме предложението за нова операционна среда в определяне на изискванията ни и техния ефект върху новата PLM програма. Това е необходимо, защото, ако вие не решите например, че е важно да скъсите времето за изкарване на продукцията на пазара, то може да изберете система, която няма да прави това. Ако сте способен да направите тази преценка, тогава сте в състояние да моделирате бизнеса си в подходящи измерения. Вместо да запазите уникалността на работата си, по-добре направете подробен анализ на всички технологични дейности и техники, за да се опитате да разберете в дълбочина аспектите и какво е желателно да се подобри или промени. Тази стъпка ще ви насочи в разбирането на това как да преведете тези бизнес идеи и подобрения в системни изисквания към бъдещата PLM програма и едва тогава да решите как ще я внедрявате съобразно избора на горните позиции.

Колкото по-рано са определени тези критерии, толкова е по-добре за бизнеса ви. Да повторим: вие вероятно ще обмислите действията в посока към качеството, цената на готовите изделия, конструирането, продуктивността, времето за изкарване на продукцията до пазара и т.н. Налага се да откриете кой аспект на системата ще ви помогне да достигнете до всички тези цели в етапа на внедряване и.

•Увеличаване на инженерната продуктивност

•Бърза комуникация със свързани RFQ

•По-висока печалба

•По-ниски разходи за доставки  

•Развитие и изкарване на готови неща в най-високо качество за най-малко време


Вашите фирмени правила на работа трябва да бъдат подложени на внимателен анализ за да разберете какво точно би могло да се подобри и/или промени.

 

•Бъдете способни бързо да преминете през всички звена на фирмата ви

•И т.н.

Обърнете внимание на посочените по-долу препоръки, които могат да провокират у вас някои идеи, които да имат важно значение за избора на PLM система:

•Тримерно моделиране и менажиране на процесите (твърдотелно моделиране, чертожна документация, сглобени единици, производствено-технологичната част, базата данни и т.н.)

•Функционални техники за завършена интеграция между 3D и 2D.

•Преход към 3D 

•Съвместимост и комуникация с други конкурентни системи

•Управление на потока от CAD и други данни

•Управление на процесите

•Възможност за едновременна работа в екип по даден проект и сътрудничество както между колегите и отделите на фирмата, така и с други фирми

•Интегриран подход на работа  между конструкторите, технолозите, производството и т.н.

•Увеличаване на иновативността

•Интерфейс сходен с този на популярните програми (Windows ориентиран)

•Възможност за алтернативи

Всички тези неща трябва да са отнесат към техните реални ползи, които ще докарат, за да се разбере техния удар, който ще направят върху исканите промени. Посредством изчисляването на ползите на всеки един показател, вие можете да определите своите приоритети относно избора и последващото внедряване. Това ще ви позволи да се фокусирате и да работите поетапно с приоритети.

Стъпка 4 – Какво ще включва новата PLM система и какво да очакваме като нейна цена

Какво трябва да включва?

Следващите точки са кратък списък от главните теми, които вие трябва да вземете в предвид относно съдържанието на такова програмно решение:

•Новата PLM система ще съдържа програми и модули, работещи асоциативно в единна интегрирана среда за: конструиране и тримерно моделиране (+пълна чертожна документация, спецификации, работа с ламаринени изделия, сглобени единици и т.н.); производство и технологична част (ЦПУ програмиране, инструментална екипировка, шприц форми, матрици и т.н.); инженерни анализи (в т.ч. и по МКЕ), PDM (Product Data Management – управление на фирмените данни) и др.

•Обучение.

•Възможност за къстюмизация съобразно изискванията на потребителя (Вие) + наличието на среда за програмиране в нея

•Конверсия на съществуващата информация и бази данни към новата система. Не конвертирайте всичко, а само онова, което наистина ви трябва.

•Нов компютърен хардуер. За препоръчване е да да се ъпдейтвате към най-новите версии на Microsoft Windows редовно, и да използвате по възможност специфицирания от съответния PLM разработчик хардуер.  Не е добре да се правят компромиси.

•Преосмислете своя процес и вероятната реорганизация. Нуждаете се от сериозно премисляне на информацията и всички процеси до тук, за да можете да откриете най-сериозните предимства.

•По-добра комуникация (високоскоростен интернет и мрежа)

•Сървър за съхраняване на информацията

•Вече решенията и одобренията по даден проект (и още много други дейности) няма да се нуждаят от хартиен носител, тъй като са заложени в софтуера (спестявате значително количество хартия и печат; зелено решение).

•По-широк и на различни нива достъп до информацията. Най-общо казано ще има поне три нива на потребителите: автори, хора, които взимат решенията и такива, които могат само да наблюдават. Авторите са CAD/CAM/CAE инженерите, които ще използват съответен специализиран софтуер, докато другите две категории потребители ще се нуждаят само от интернет браузер, което пък от своя страна води до едно наистина сериозно редуциране на цената.  


Избраното програмно решение трябва да бъде мащабируемо във всички етапи на имплементацията. Тя можа да бъде надграждана и разширявана, но архитектурата и трябва да ви удовлетворява във всички етапи.

Какво ще струва като цена?

Освен, ако има необикновени обстоятелства, повечето фирми от малкия и среден бизнес са ориентирани към предложенията на т.нар. „mid range” (среден клас) пазар на CAD/CAM/CAE/PLM  с цени от порядъка между 5 000 и 7 000 евро за работно място, +25% до 30% от тази цена за поддръжка. Планирайте всички места, които ще използват новия продукт. Налични и са и по-евтини алтернативи, но те са и с по-малка функционалност. Нашето мнение е, че всяка една подобна добре подбрана и извършена инвестиция разгледана в малка времева перспектива, е оправдана и нейната възвръщаемост ще бъде относително бърза.

Относно CAE модулите (инженерните анализи, в т.ч. и по метода на крайните елементи – МКЕ/FEA), то едно – две места от тях биха ви били достатъчни. Ценовите граници са много големи, но за Европа добър продукт за едно работно място излиза между 5 000 и 7 000 евро.

За CAM модулите – NC/ЦПУ програмиране, реална визуализация на процеса на рязане (стружкоотнемане) с прозрачна заготовка, с обработван детайл, с приспособления за захващане, с маса, с инструмент (и), с държач (и), с машинна кинаматика , с проследяване на инструменталния път и т.н.; с наличието на готови генерализирани постпроцесори или с възможността за изработване на специализирани постпроцесори; интегрирания начин на работа с твърдотелния модел и съответните взмаимо-зависимости от това; възможността за програмиране на стругове 2 до 4 оси, фрези 2 до 5 оси, обработващи центри 2 – 5 оси, нишково ерозийни машини 2 до 4 оси;  и още мн. др. изисквания. Цените отново варират в много широк толеранс, тъй като обикновено тези модули са степенувани в  зависимост от възможностите, които предлагат, но са над 6 000 евро за едно работно място.

Консултирайте се избрания доставчик или с неговия представител в страната. Комуникирайте с неговите специалисти. Убедете се, че разполагате с достатъчно време за внедряването на PLM системата и уточнете етапите и начините на обучение. Определете кои ще са вашите, хора които ще преминат съответните нива на курсове, както и кой в каква дълбочина трябва да навлезе първоначално.

Стъпка 5 – Избор на a CAD/CAM/CAE/ PDM/PLM  система (трябва да сте убедени, че сте направили най-добрия възможен за вас избор)

Когато достигнете до този етап, то трябва да изберете от най-наболелите проблеми, за да успеете да се фокусирате върху важните цели, който сте фиксирали (дали те съвпадат?). Определете това, което не търпи отлагане относно нуждата от промяна и подобрение. Измислете последователността да внедряване, кое и как да следва логически. Избраната система трябва да бъде гъвкава и мащабируема на всички етапи от внедряването и работата с нея. Тя може да бъде надграждана и разширявана, но архитектурата и трябва бъде удовлетворяваща на всички нива.  

Вече сте наясно как трябва да се представят претенциите към системата в двата аспекта: управленски и технически.

Е, вече е време да изберете своята PLM среда за да се справите с набелязаните по-горе проблеми. Ето ги и аспектите:

•Посочете групата хора, които ще се занимават, както и плана за действие и наблюдавайте и ръководете процеса.

•Развийте или преосмислете какво точно искате окончателно от мениджмънта и техническите въпроси.

•За всяка точка от целите ви – напишете и съответното подобрение, което очаквате да постигнете. Ако не можете да ги определите точно, то тогава съответна точка явно не е от особена важност за вашата компания. Изтрийте я. Препоръчваме да се ограничите във вашите изисквания до не повече от 20 точки.

•Действайте съобразно направените приоритети. Можете да групирате обмислените приоритети в 4 групи по следните признаци: трябва да; важни; добре е да ги има; може и без тях.

•Определете бюджета.

•Поискайте оферти от няколко доставчика (не повече от три оферти)

•Убедете се, че предлаганата система ви удовлетворява както в технически аспект, така и в управленски. В управленски аспект практически няма как да се убедите при един неин тест, а само в нейните технически приложения.

•Поинтересувайте се за следните важни неща: различни тестове (т.нар. бенчмарк); различни анализи; поддръжка, в т.ч. и онлайн такава.

•Еволюирайте към възможността да постигнете тези 20 точки

•Изберете Вашата PLM система.

Техническите изисквания към нея са в пряка зависимост от индустрията, както и от това къде се ситуира вашата фирма сега и къде иска да бъде. До колко техническите изисквания ще бъдат от критично значение за избора. Не забравяйте, че трябва да имате съществен напредък и по 20-те критерия на избор. Относно различните ви отдели, то към тях можете да подходите в зависимост от степента им на важност.

Стъпка 6 – Внедряване на PLM системата

За съжаление дори и най-добрия избор, който можете да направите, ще ви докаже, че системата може да бъде и безполезна, ако не е правилно имплементирана. Критично важни за успешното и внедряване са избора на подходящите за този процес хора, времето отделено за това и парите. Ето и няколко последни съвета:

•Разделете процеса на внедряване на няколко (до 3) лесно управляеми стъпки, всяка с ясно изразени подробности и ползи.

•Посочете подходящите ресурси и бюджет за да завършите тази фаза.

•Определете спецификите за всяка отделна фаза и съответните хора и техните отговорности и задачи.

•Изгответе причинно-следствен работен план.

•Изберете най-правилното обучени за това ваши хора.

•Наблюдавайте, записвайте и оценявайте напредъка и резултатите.

•Винаги се стремете към крайната цел и внимавайте да не се изгубите в подробностите.  

•Винаги бъдете в готовност да преоцените вашия прогрес.

И така: Късмета винаги изглежда, че идва при този, който добре се е приготвил за него.