, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

CRANKING UP SIMULATION POWER

CRANKING UP SIMULATION POWER

Механичните аспекти при проектирането на даден продукт в наши дни оказват директно и силно влияние върху електронното проектиране

 

Tecnica UK Ltd, е консултантска инженерингова фирма специализирана в разработването на колянови валове,

бутални пръстени и предавателни валове за автомобилната промишленост, която използва High Performance

Compute система (HPC system) за намаляване на времето за конструиране посредством провеждането на

комплексни 3D анализи и симулации. По този начин от фирмата са намалили времето за изкарване на новата

продукция с до 80 %. Tecnica има за клиенти световно известни фирми като: Cat Perkins, Daimler Chrysler, Deutz AG, European

Engine Alliance, Iveco, Perkins Shibaura и Bharat Forge. Инженерите на Tecnica, например, могат да симулират

процеси като: крип, фалцуване, пукнатини и шупли; и да оптимизират живота например на поансона и т.н.

“3D симулацията е есенцията на целия процес на разработване,” казва Mark Wren, специалист от Tecnica UK

Ltd. “Симулационните анализи помагат петорно: отучват инженерите от грешки – дават потвърждение на нашата

конструкторска работа, намаляват остатъка от физически тестове, дават ни възможността да видим своите

грешки да се коригираме на момента, извършва оптимизация на използваните материали и следователно на-

малява силно времето за разработки като цяло. Tecnica имаше преди само един компютър заделен за

симулационни анализи и за някои по-комплексни тестове, отиваше по цяла седмица смятане (40 часа). PC-

то беше в състояние да провежда тестовете само последователно един след друг. А това означаваше, че

провеждането на всички запланувани анализи щеше да отнема общо по няколко седмици.

В сътрудничество с фирма Transvalor, създателите на минимума от хардуерни изисквания, който е необходим

за да се работи плавно и без сътресения.

  

През February 2008, OCF специалистите (представителите на Transvalor), имплементираха хардуерната сис-

тема High Performance Compute system (HPC system) – която напълно задоволи нуждите на Tecnica по отноше-

ние на цената, качеството и бързото действие на работа. HPC системата дава възможност да се използват ней-

ните възможности пропорционално – установката разполага с 16 ядра за една голяма симулационна работа

(и следователно пускането на останалите анализи става последователно) или могат да се заделят например 4

ядра за една по-малка симулация, 4 ядра за втора малка симулация и т.н., като тук анализите могат да вървят

вече успоредно. Възможността да се пускат едновременно по няколко анализа на една машина потенциално

за различни клиенти – открива нови широки възможности пред екипа на Tecnica – да извършва повече си-

мулационни анализи за по-малко време, да увеличи своята продуктивност и в резултат на всичко това да

постигне много по-високи нива на печалба.

Използвайки мощта и изпълнението на HPC системата за да направи анализационните процеси по ефективни-

Tecnica помага на своите клиенти да намалят времето за конструиране и изработване на изделията и да ги из-

карат по-бързо на пазара.

Mark Wren добавя, “Силата и изпълнението на HPC системата извежда симулационния процес на друго качест-

вено ново ниво – намалява времето за извършване на съответните анализи и дава възможността да се насоч-

ват усилията според степента им на важност.”