, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО НА AUTODESK 2010

ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО НА AUTODESK 2010

Силата на новата визия

Изпитайте своята идея преди тя да е станала реалност”

 

Autodesk предлага от 24 март 2009г най-новото си портфолио от софтуерни продукти и решения – версии 2010 на 2D и 3D софтуер за проектиране и инженерно конструиране. Повече от 50 нови продукта предлагат както нови функционалности и възможности, така и подобрено цифрово прототипиране, строително информационно и инфраструктурно моделиране, възможности за екологично и устойчиво проектиране и анализи. Най-новите продукти на Autodesk позволяват архитектите, инженерите и дизайнерите днес и утре да отговорят на растящите нужди от енергийно по-икономични и ефективни сгради, продукти и инфраструктура както в комерсиалния така и в публичния, граждански сектори.

Президентът на Autodesk Карл Бас най-официално заяви „Новите функционалности и възможности на нашите софтуерни продукти версия 2010 ще помогнат на професионалистите да работят по-ефективно, а на фирмите им да станат по-производителни и конкурентни. Днес, когато правителствата в световен мащаб инвестират милиарди за подобряване на инфраструктурата и новите проекти, тримерното проектиране и дизайн като технологии са от съществено, критично значение за съвременното проектиране, проследяване и управление на инвестициите, за намаляването на проектните грешки и за внедряването на екологични и устойчиви решения.”

Новият AutoCAD 2010

Над 26 години вече Autodesk осигурява ефективност при проектиране и конструиране. Използван от милиони хора по целия свят, AutoCAD® е едно от водещите основни софтуерни решения за проектиране и изготвяне на документация. Продуктът AutoCAD 2010 предлага от мощни инструменти за създаване на 3D тела с произволна форма до силни функционални възможности, стандартно двумерно чертане и изготвяне на документация. AutoCAD® 2010 води и насърчава иновациите в проектирането и конструирането, като предлага ускорен процес за изготвяне на документация. С него проектите се управляват леко от създаването на концепцията до завършването им чрез мощни инструменти за изготвяне на документация в AutoCAD®. Той позволява по-бърза работа с инструментите за автоматизация, управление и редактиране, като свежда до минимум повтарящите се задачи и съкращава времето за завършване, без значение какъв е размерът или обхватът на проекта.

 

Новият AutoCAD 2010 въвежда инструменти за проектиране, базирани на параметри за ограничения, нови възможности на PDF за публикуване и Help при разпечатване на 3D. Интересно във версия 2010 е и въвеждането на инструменти за моделиране на свободни форми. Налице е възможност за създаване на разнообразни основни връзки на желаното ниво и за изграждане в един комплекс от форми, чрез “натискане” и “избутване” на отделните изображения, ръбове и върхове. Могат да бъдат настроени и филтри, които да улесняват избора на нивото, което трябва да бъде модифицирано, а преместванията могат да бъдат ограничени до определени направления, което улеснява редактирането. Някои повърхности или цели обекти могат да бъдат изгладени с едно единствено движение, а в случай на необходимост – изображенията могат да бъдат избрани отново, за да се изчисти тяхното изглаждане. Щом се получи свързаният обект, в съответствие със заданието, той може да бъде конвертиран в триизмерна фигура или повърхност, след което могат да бъдат използвани многобройните инструменти за моделиране на AutoCAD. Също така, подобрената поддръжка за 3D принтиране създава възможност за бързо създаване на физически прототипи на тези свободни форми за постигане на по-добра визуализация и преглед. Чрез Sheet Set Manager, автоматично се създават планови изгледи и намалява стъпките за публикуване на чертожните листове. Времето за проверка и преглед на проектите значително се съкращава чрез параметричното чертане. Чрез индивидуалната блокова геометрия предоставена от „ Динамичните блокове”, както и ефективният потребителски интерфейс, AutoCAD 2010 предоставя една максимална гъвкавост, адаптираща се към конкретните нужди на потребителите.

 

Новите инструменти за моделиране на Auto-CAD 2010 бяха използвани за създаване на модел на цифров фотоапарат. (Официален източник: Autodesk)

 

До момента на анонсиране на това съобщение за PDF поддръжката на AutoCAD не можеше да постигне функционалността за конвертиране в PDF на други вендори като Bluebeam и CADzation, а дори и на самия Adobe. С AutoCAD 2010, Autodesk успя да се справи с този проблем, с помощта на подобрените характеристики за публикуване на PDF. Векторната резолюция за експорт на PDF беше усъвършенствана, като сега вече е налична и опцията Lines Merge, а новата функционалност на шрифтовете позволиха на шрифта Truetype да бъде инкорпориран в PDF, с цел получаване на по-добро качество на текста и има възможност за избор на подложките, които да бъдат включени към PDF, както и избор на едно- или много-странични PDF файлове. След тяхното създаване, файловете в PDF формат могат да бъдат отваряни директно във viewer. Друга нова функция е способността за import на PDF файл и неговото използване като подложка на даден чертеж. Съществува възможност да бъдат селектирани за визуализиране само избраните слоеве за подложката на PDF. При PDF файлове, които съдържат множество страници има възможност за избор на отделна страница, с която да се работи. Според Autodesk, по-добрата поддръжка на PDF беше най-желаната характеристика от потребителите на AutoCAD и чрез него ще се минимизира необходимостта от инсталиране и използване на трети PDF plugins.

 

Геометрично изображение в PDF файл, използвано като подложка в AutoCAD 2010. (По официални данни на Autodesk)

Друга нова важна функция на AutoCAD 2010 е способността за прилагане на различни видове геометрични ограничения при проектиране на обекти, които осъществяват връзки с други обекти, като например паралели, концентрични окръжности, прави линии и т.н., както е показано на фигурата. Също така, могат да бъдат добавяни и пространствени ограничения като фиксирани места за разположение на точки, специфични линейни и радиални отстояния, ъгли и други. За допълнително удобство е включен и автоматичен инструмент за ограничаване, който автоматично добавя ограниченията. Съществува възможност за скриване и показване им, както и за тяхното изтриване, в случай че те вече не са необходими. Тази възможност за проектиране е начин то да стане по-интелигентно, да се увеличи скоростта и да се повиши ефикасността, като осигуряването на всички съществени взаимовръзки и напасване на обектите се поддържа автоматично. С помощта на въведеното параметрично чертане се съкращава значително времето за проверка и преглед на проекта. Задаването на постоянни връзки между обектите, успоредните линии остават такива, а концентричните кръгове остават центрирани – всичко това става автоматично.

Новите решения на Autodesk за машиностроително и електро проектиране

Машиностроителното и електро проектиране са едни от основните направления, в които Autodesk концентрира своите усилия при разработване на своите продукти и решения.

Версиите 2010, представени наскоро от Autodesk в доста насоки съдържат революционни подобрения и изменения. Спазвайки световните софтуерни тенденции от тази година, Autodesk въведе напълно нов интуитивен лентов интерфейс във всичките си продукти.

 

Autodesk Inventor 2010

Софтуерът Autodesk® Inventor® е основата на Autodesk® решенията за цифрово прототипиране. Моделът на Inventor® е точен 3D дигитален прототип, който ви дава възможност да актуализирате формата, годността и функцията на конструкцията докато работите, като се минимизира нуждата от тестване с физически прототипи. С възможността за използване на дигиталния прототип за проектиране, визуализиране и симулиране на вашите продукти, Inventor® помага за по-лесната комуникация, намалява грешките и спомага за произвеждането на по-иновативни продукти с удивителна бързина.

Продуктовата линия Autodesk® Inventor® 2010 предлага значителни подобрения в продуктивността. Потребителите които имат нужда от създаване, оптимизиране и проверка на пластмасови детайли, детайли от листов материал и големи сглобки, незабавно ще разберат ползите от новия продукт. Основно внимание в новата версия е отделено на следното:

Проектиране на пластмасови детайли

Сега с новия Inventor 2010 може да се проектират тела със сложна конфигурация, специализирани компоненти на пластмасови детайли, специфични закръгления както и асоциативно импортиране на геометрия от Autodesk® AliasStudio. Тези нови инструменти спомагат изготвянето на сложни шприцформи и детайли без нуждата от изчертаване на допълнителна геометрия за междинните стъпки.

 

Продуктовото семейство Autodesk Inventor включва напълно ново приложение наречено Autodesk Inventor Tooling (което е включено в пакета Autodesk® Inventor®Professional). То служи за проектиране на сложни отливки, матрици и шприцформи. В него са включени автоматични инструменти които съотнасят цифровото прототипиране към бързо създаване на цялостни шприцформи, намалявайки грешките.

Симулации и планово проектиране

Новите блокове за скициране в 2010 предоставят логическо представяне както на неподвижни така и на подвижни тела които могат да бъдат комбинирани в 2D кинематични модели за обстойни изследвания в различни механизми.

 

 

Блоковите скици в Inventor могат да бъдат използвани за създаване на сглобка в правилно разположени детайли базирани на избраната скица. Inventor 2010 предлага нова интегрирана среда за симулации и анализ по метода на крайните елементи (МКЕ) както на детайли така и на сглобки. Модалния анализ и параметричните изследвания подпомагат оптимизирането на геометрията и нейното вмъкване обратно в сглобения модел.

Проектиране на детайли от листов материал

Проектирайте ефективно детайли за тръбопроводи, хопери за работа с материали, абсорбатори за изгорели газове и за други цели, които изискват пресоващи техники или техники за леене във форми. Функциите „Lofted flange” и „Rip”

улесняват конструирането на преходни форми с опции за създаване на геометрия за двете операции – изливане във форми и пресоване.

 

Съвместна работа и обмяна на данни

Чрез новото приложение Shrinkwrap потребителите имат по високо ниво на контрол върху опростяването на сложни сглобки. Сега можете бързо да конвертирате сглобка в единичен детайл или повърхнина. Така можете да защитите интелектуалната собственост на вашите проекти когато ги обменяте с трети лица. Инструментите за обмяна на данни с Архитектурните продукти спомагат за лесната работа със строителните екипи. Inventor 2010 съдържа в себе си транслатори за формати CATIA® V5 R6 до R18 както и разширена поддръжка на JT™ формат.

Новият AutoCAD Mechanical 2010

Създаден, за да пести времето на потребителите, AutoCAD® Mechanical притежава инструмент за почти всеки аспект от процеса на конструиране и изготвяне на техническа документация. За пръв път от тази година в AutoCAD Mechanical 2010 бе въведено параметричното проектиране. Проектирайте по-интуитивно и ефективно чрез дефиниране на ограниченията вместо ръчно изчертаване на геометрията. Посредством администратора на ограничения потребителите могат лесно да създадат интелигентен дизайн чрез въвеждането на динамични зависимости като паралелност, тангенциалност и перпендикулярност. Достатъчно е да дефинирате параметрите веднъж, а администраторът автоматично да обновява геометрията като запазва точните взаимовръзки.

 

 

Новият AutoCAD Electrical 2010

Този продукт усилено се развива вече 10-та година от Autodesk и въпреки доскоро слабата му популярност, той навлиза по-уверено и смело. Като всеки AutoCAD базиран продукт, Electrical предоставя както познатата базова функционалност така и огромен набор от специфични инструменти създадени в полза на електро проектанти и електро инженери. Наред с подобрения във всеки един от модулите както и въвеждане на лентовия интерфейс, от тази година Electrical ни предлага и възможност за автоматично генериране на електрически схеми по зададени от потребителя параметри.

 

Този инструмент ви дава необходимата информация, с която може да вземете правилните инженерни решения, които са икономически съобразни. Примерно, минималният размер на проводника според изискванията може да бъде най-евтиния за закупуване, но надали ще има най-голям жизнен цикъл. Инструментът за построяване на схеми предоставя динамично представяне на най-лошия сценарий за енергийни загуби при различен размер проводници, различни инсталационни конфигурации и външни фактори. Препоръчаният размер на проводника може да бъде автоматично пресметнат и базиран на изискванията.

Наред с тази ключова новост внимание е обърнато и на възможността за автоматично генериране на спецификации и отчети. Посредством електрическия „одит” се елиминират грешки незабавно още в процеса на проектиране.

Решенията на Autodesk за нуждите на производителите на потребителски стоки

utodesk представя пълно портфолио от софтуерни пакети от концептуален дизайн, през фазата на инженеринга и индустриалния дизайн до управлението на данни, производствени процеси и търговия и маркетинг. Наред с добре познатите ни продукти за машиностроително и електро проектиране на пазара вече се предлагат и редица приложения в помощ на индустриалния дизайн и фотореалистичните визуализации.

Аutodesk® Alias Design

Софтуерът Autodesk® Alias Surface (преди познат като AutodeskAliasStudio®) предлага нужните ви инструменти от концептуалното проектиране, скициране на идеите, бързото създаване на висококачествени повърхнини Клас-А, визуализацията до съвместната работа в екип.

Autodesk SketchBook Pro

Autodesk® SketchBook® Pro е създаден специално за рисуване с помощта на таблети. Индустриалните дизайнери могат да пресъздадат своите идеи без превключване от писалката към клавиатурата и обратно.

Autodesk Showcase

Autodesk® Showcase® позволява на транспортните дизайнери да трансформират 3D CAD данни във фото реалистични обекти за интерактивна поддръжка и преглед от клиентите.

Autodesk Vault

Autodesk® Vault, доскоро познат като Autodesk®Productstream®, съхранява и управлява сигурно вашата инженерна информация, проектни данни и документи.

Autodesk Navisworks

Софтуерът Autodesk® Navisworks® предлага удобен набор от 3D цифрови инструменти за визуализация на много големи сглобки, анализ, струпване на различни CAD-данни и съвместна работа.

Autodesk Moldflow

Autodesk® Moldflow® е удобно приложение за симулиране на шприцови операции, което се използва за анализиране и оптимизиране на шприц форми и инструментална екипировка.

Новите продукти 2010 за инфраструктурно моделиране

Новите версии за инфраструктурно моделиране и геопространствени системи, включват както водещия продукт в това направление AutoCAD Map 3D 2010, така и инструмента за публикуване, споделяне и обмен на геопространствени данни Autodesk MapGuide Enterprise и геопространствената платформата Autodesk Topobase . С тяхна помощ потребителите в сферата на телекомуникациите, правителственият, общински и ютилити сектори ще могат да управляват и експлоатират своите активи по-ефективно подобрявайки и ускорявайки възвращаемостта на направените инвестиции в инфраструктурни проекти. Нововъведенията във версии 2010 предоставят на потребителите улеснено присъединяване на данните от различни видове източници и планирането на проектите по-лесно и ефективно от всякога за нуждите пътното и хидро проектиране и ютилитис.

Новите продукти на Autodesk за архитектурно, конструктивно, инженерно и строително проектиране (AEC)

Продуктовата фамилия Revit 2010

Autodesk обръщат особено голямо внимание на направлението архитектура, инженеринг, конструкции и строителство(AEC) като очертават новите възможности в областите Архитектурно, ВиК, ОВК, Електро и Конструктивно проектиране. Освен това, повишеното търсене на възможности за създаване на енергийно ефективни и устойчиви проекти в строителството, които трябва да бъдат изпълнени с намалени бюджети поради икономическия срив, превръщат софтуерните технологии в критичен елемент в практиката на AEC, което позволяват на фирмите “да направят повече с по-малко”.

Нека първо разгледаме продуктовото портфолио Revit – флагман в направлението AEC.

Revit е разработен за създаване и работа със строително-информационни модели (BIM – Building Information Modeling). BIM представлява интегриран процес на базата на координирана и надеждна информация за даден проект за проектирането, строителството и различните операции, свързани с него.


 

Строително Информационният Модел (BIM) помага на проектантите да останат конкурентоспособни във все по-сложната бизнес среда, като им предоставя възможността да предвидят по-добре как ще изглежда сградата преди тя да бъде построена. Те могат да създават по-природосъобразни и точни проекти, с по-малко грешки и по-малко загуби, което води до по-висока печалба и по-доволни клиенти. BIM също така оптимизира сътрудничеството в екипа, защото помага на архитектите по-ясно и по-надеждно да предадат проектния замисъл на инженерите, изпълнителите, производителите на конструкции и собствениците.

Версия 2010 Revit представя един различен интерфейс. Вместо лентата с инструменти, която е разположена вляво, сега Revit предлага една потребителска (UI) лента с инструменти, разположена в горната част на прозореца, която бе популяризирана от Microsoft в приложенията на Office 2007. Освен това, с цел по-добра организация и достъп до инструментите, лентата е чувствителна към контекста, като се показват допълнителни инструменти, базирани на избрания за съответния модел обект. Също както и в интерфейса на Microsoft Office и тук има лента с инструменти Quick Access, която може да бъде настройвана и която позволява на потребителите с едно щракване да достигнат до предпочитаните и най-често използваните инструменти. Тази базирана на UI лента беше реализирана във всички приложения на Autodesk, като по този начин се постига плавно преминаване между програмите.

Новият потребителски интерфейс на приложенията на Revit 2010. (По официални данни на Autodesk)

 

Най-вълнуващото подобрение на продукта Revit Architecture 2010 е новата възможност за концептуален дизайн, която според Autodesk, увеличава използването на инструменти като Rhino и SketchUp и ще позволи на потребителите да реализират техните проекти от идеята до строителната документация в една постоянна среда. Тук вече е налице една изцяло нова 3D среда за проектиране, която позволява свободното чертаене и предоставя възможност изграждането на комплексни форми да стане по-бързо и те да бъдат обработвани интерактивно. Също както и при AutoCAD 2010 и тук има възможност за дименсионни и други ограничения, които да бъдат приложени към формите, като по този начин основните параметри се запазват и моделирането става по-ефективно и по-прецизно. Впоследствие тези ограничения могат да бъдат конвертирани във формални параметри за бъдещо ползване. Също така има и набор инструменти за разделяне, структуриране (pattern) на комплексни концептуални форми, което ще ги направи по-лесни за изграждане в реална среда. По всяко време в процеса на разработване на концептуалния модел е възможно да бъде изчислена площта на пода и на външните повърхности, което демонстрира очевидните ползи от способностите за създаване на концептуален дизайн с приложението BIM.

Новата концептуална среда за моделиране 3D в Revit Architecture 2010. (По официални данни на Autodesk)

Панелно изображение на комплексни форми с Revit Architecture 2010, с цел гарантиране, че то ще бъде изпълнено и изградено в реална среда.

 

 

Новата версия Revit Structure 2010 включва също така подобрения на концептуалното проектиране, моделирането и анализите. Тя притежава подобрена работна среда за концептуален дизайн за гъвкаво изработване на форми и за директна обработка, като същевременно включва ново разширение, което позволява извършването на предварителни анализи на комплексните форми, които могат да бъдат осъществени чрез прилагане на натоварвания върху тях и изследване на тяхното поведение. Налице е и способността за моделиране и анализ на наклонени колони, с което се елиминира един от основните проблеми в предишните версии. Беше усъвършенствана и способността за анализ и проектиране, което се реализира с помощта на няколко допълнителни разширения, разработени със софтуера за структурен анализ Autodesk Robot, включително и Connection Modeling Extension за създаване на типични 3D стоманени връзки директно вътре в модела, Bridge Modeling Extension за създаване на параметрични мостови модели посредством импорт на пътни централни линии, създадени от инженери по гражданско строителство с помощта на LandXML, както и Load Take-down Analysis Extension, който позволява на инженерите да симулират по-добре и да разбират по какъв начин натоварванията се предават върху всички отделни структурни компоненти на сградата.

Разширението на Revit Structure 2010 за анализ на концептуални форми, което позволява на инженерите по конструктивна част да прилагат натоварвания и да симулират поведението на идейните форми, създадени от архитектите.

Новата възможност за моделиране на наклонени колони с Revit Structure 2010. (По официални данни на Autodesk)

Разширения за моделиране на отклонения и мостове. (По официални данни на Autodesk)

 

Ако разгледаме третия продукт от фамилията Revit - Revit MEP 2010, който е създаден за нуждите на всички инженери от специалностите ВиК, ОВК, Електро, то в него ще открием, че една от основните характеристики, представени в новата версия, са интегрираните инструменти за натоварванията при отопление и охлаждане, които помагат на инженерите да извършват енергийни анализи, да оценяват натоварванията на системата и да определят енергийните нужди на сградите. Отделните натоварвания се представят в различни цветове, което ги прави лесни за визуализация и анализиране. Различните степени на отчетите на натоварването при отопление и охлаждане могат да бъдат обобщени така: обикновени, стандартни, детайлизирани. Свойствата на различните видове MEP оборудване са подобрени, с цел включване на информация за натоварванията, като в библиотеките са добавени повече от 300 ASHRAE канални фитинги и ASME тръбни фитинги. Вече има и нови инструменти за отчитане на данните от прогнозата за времето, както и усъвършенствани настройки за изчисляване на сградните пространства. Revit MEP 2010 включва и вграден поддръжка на Ecotect и Green Building Studio, който улеснява извършването на по-прецизни анализи и спомага за проучване на няколко “what-if” сценария, преди завършването на проекта.

Интегрирани инструменти за изчисление на отоплението и охлаждането с Revit MEP 2010.

(По официални данни на Autodesk)

Също така, всички приложения на Revit включват вградена 64-bit поддръжка, с който се усъвършенства тяхната способност да поддържат големи проекти и се подобрява изпълнението и стабилността на задачи, които изискват голяма памет, като проекция, принтиране, ъпгрейд на моделите, импорт и експорт на файлове. Те включват и разширен API поддръжка (интерфейс за приложно програмиране), по-добра вътрешна оперативност със Civil 3D и Autodesk Inventor, и подобрения на gbXML (green building XML), които могат да подобрят оперативността с приложенията за външен енергиен анализ.

Новият AutoCAD Civil 3D 2010

 

AutoCAD Civil 3D 2010 е мощен софтуерен продукт за инфраструктурно проектиране в среда на AutoCAD. Той ускорява проектирането и изработването на проектната документация посредством поддържането на динамичен инженерен модел, като същевременно съкращава значително времето отразяване на промени в проекта и оценката на различни варианти. AutoCAD Civil 3D е приложим в областите: геодезия, вертикално планиране, регулация, транспорт, пътно проектиране, проектиране на санитарна канализация и отводнителни системи, околна среда.

AutoCAD Civil 3D

Един модел. Една промяна. Множество актуализации. Всичко това става автоматично.

 

Модел. Използвайте интелигентните и

динамични инструменти, за да правите

бързи и ефективни промени във всеки

един етап от проекта.

Анализ. Вземайте по-информирани

решения и избирайте проектни

алтернативи въз основа на резултатите

от аналитичния анализ и анализа на

представянето.

Визуализация. Бързо и ефективно

визуализиране на компоненти от

проекта, които остават в синхрон с

всяка направена промяна.

Документация. Моделът

автоматично отразява всички

промени в чертежите и

анотациите в целия проект.

 

Моделът AutoCAD Civil 3D се използва масово от професионалисти в областта на пътната инфраструктура, с цел рационализиране на процесите във всички етапи от проектирането на пътища. За идейния проект могат да бъдат използвани инструменти за анализ, които да идентифицират по-бързо проблеми и възможни въздействия при различни сценарии. Това позволява промени направени в последния момент, да бъдат по-бързо синхронизирани в проекта. Мощните визуализации и симулации могат да ви по-могнат да предвидите как ще изглежда и ще функционира пътя. Окончателният проектен модел може да бъде директно използван по време на строителството.

 

 

 

AutoCAD Civil 3D за териториално и селищно устройство

AutoCAD Civil 3D предоставя инструменти в областта на териториалното и селищното устройство, за проектиране на природосъобразни алтернативи. Инструментите за идейно проектиране позволяват на инженерите да работят през няколко проектни варианта с интелигентни данни получени за минути, които преди биха били събирани от карти в продължение на дни, вместо това да стане за минути. Работата по териториалното и селищното устройство, която преди се извършваше само в 2D, сега може да бъде свършена по-ефективно и за по-кратко време в 3D. Инженерите могат да балансират обхвата на устройството чрез екологични ограничения, свързани с проблеми с управлението на дъждовната вода,естетически проблеми и строителни разходи. След като окончателният проект е избран, създаването на строителните документи е лесно с помощта на строително-информационния модел (BIM).

 

 

AutoCAD Civil 3D за проекти в областта на околната среда

Инженер еколозите могат да използват мощта на строително-информационния модел (BIM) в AutoCAD Civil 3D на всички етапи на своите проекти. Големите площи могат да бъдат по-ефективно картографирани и проучвани чрез импортирането и анализирането на данни от географско-информационните системи (ГИС). Импортирането на топография от различни източници, създаването на модели на терена за анализ на валежите и други не са били никога по-лесни за генериране. Проектите в областта на околната среда могат да използват инструменти за нивелиране и моделиране на коридори, за създаването на канали, потоци, басейни, диги и язовири. Реалистичните визуализации помагат за представянето на проектния замисъл пред клиенти, правителствени агенции и пред обществеността.

 

 

AutoCAD Architecture 2010

Версия 2010 на AutoCAD Architecture включва всички гореописани подобрения на AutoCAD 2010, а освен това представя и новия интерфейс на рационалната лента с инструменти, който е подобен на един от интерфейсите на Revit и който позволява по-бърз достъп до инструментите и командите. Функционалността на Help също беше подобрена, с което предоставянето на достоверна информация за отделните инструменти става по-лесно. Освен усъвършенстването на интерфейса, бяха подобрени и моделирането на стените с добавяне на автоматично изчистване (cleanup) на отделните елементи на стената – за ъглови и пресечени стени. Wall endcap editing беше усъвършенстван чрез добавяне на командите “Trim” и “Extend” с “Fillet” и “Chamfer”, които позволяват проектирането на стените да бъде извършено по начина, по който те ще бъдат изградени. Също така Endcap editing styles могат да бъдат запаметени за бъдещо ползване. Други полезни подобрения включват новия инструмент Space Separator, който позволява площите, които не са ограничени от стени да бъдат разделяни автоматично, нов инструмент за AEC Dimensions, който позволява допълнителен контрол на поставянето на текста и включване на отделна “подвижна стълба” за стълбищата, която е оборудвана със свой собствен дисплей и тагове.

 

 

 

Подобрен wall endcap, разработен с AutoCAD Architecture 2010. (По официални данни на Autodesk)

 

AutoCAD MEP 2010

AutoCAD® MEP 2010 е специализиран AutoCAD® софтуер за проектанти и инженери от специалностите ВиК, електро и ОВК. Създаването и съгласуването на строителните документи е по-ефективно с интуитивните инструменти на AutoCAD MEP за изчертаване и проектиране на системи и инсталации. Софтуерът помага да се увеличи проектантската производителност и интегрира по-гладко специфичните за отделните специалности инструменти за проектиране и документиране. Помага за подобряване точността на преглеждането,като автоматизира повтарящите се задачи и проверката. Симулира оразмеряването и баланса на системите

 

Други AEC водещи продукти са 3ds Max Design и NavisWorks. 3ds Max Design 2010 беше рекламиран не само като инструмент за визуализация, който може да пресъздава данните от проектирането с Revit или AutoCAD за изграждане на перспективи и анимация, но също така и като инструмент за устойчиво проектиране посредством неговата способност за прецизно пресъздаване на светлинни симулации. Могат да бъдат симулирани както дневната светлина, така и изкуственото осветление, като това позволява да се извърши анализ на вътрешните пространства и на външното осветяване на сградите. Светлинните ъгли и интензитета могат да бъдат регулирани в зависимост от желания светлинен ефект. Посредством интерактивния светлинен анализ, който може да бъде проведен на един ранен етап от процеса на проектиране директно от модела BIM, проектантът може бързо да открие подобри и устойчиви решения за своя проект. Други подобрения в 3ds Max Design 2010 включват повече от сто допълнителни инструменти за моделиране, които позволяват по-голямо творчество при изработването на формите, една обширна библиотека от специални ефекти и подобрения за по-добро пресъздаване на дизайнерските намерения и допълнителни ефекти като меко засенчване, контрол на кадъра в дисплея viewport, с което се позволява да бъдат показани реални модели.

3ds Max Design 2010 позволява да се постигне една прецизна и реалистична визуализация едновременно на вътрешното и външно осветление. (По официални данни на Autodesk)

 

Наборът от приложения за NavisWorks за 3D дизайн също така очертава някои подобрения във версия 2010. Инструментът Clash Detective е усъвършенстван посредством функцията за групиране на едно място на множество дисхармонични елементи, причинени от смущения и новите опции като View in Context и Transparent Dimming за по-добра визуализация на дисхармоничните елементи в тяхната среда. Новите инструменти за измерване спомагат за по-прецизни измервания, като включват и откриване на най-късите разстояния между два обекта и разстоянието между централните линии. Сега вече измерванията могат да бъдат показани като червени линии и да бъдат запаметени с viewpoint. Подобренията в секциите позволяват лесното експортиране и преглеждане на по-малките подсекции на модела. Поддръжката за приложенията извън Autodesk, като ArchiCAD, беше усъвършенстван, заедно с поддръжката на новия файлов формат JT Open, който е най-разпространен при производството. Тъй като все още не е разработен лентовият интерфейс за Navis-Works 2010, той включва инструментите за навигация ViewCube и SteeringWheel, които са стандартни за повечето приложения на Autodesk.

 

По материали на Autodesk