, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

Програмиране на стругови центри със CNC управление Синумерик 810/840 D

 

Програмиране с Pro/ENGINEER Wildfire

 

CAM - Революция 

 

Иновативен Pro/ENGINEER – Софтуер за Стругови центри с CNC Синумерик 810/840D- управление. Разработените постпроцесори са една сензационна CAM – разработка за стругова и струго-фрезоваща обработка. Чрез Pro/ENGINEER се опростява програмирането на комплексните обработки и се съкращава времето за подготвително-заключителната работа. Постпроцесорите са  разработени по поръчка на Спарки Елтос АД в тясно сътрудничество с Контракс ЕАД. Реалистично могат да се симулират производствени процеси в 3-D и при програмирането да се избягва удар.

Области на приложение

1. Цялостно CNC-програмиране за струговане до 22 оси

2. Струго-фрезоваща обработка за едношпинделни струговащи машини

3. Струго-фрезоваща обработка за многопозиционни стругови центри

4. Струго-фрезоваща обработка за металообработващи машини с разнообразни задачи включително В – ос

Симулации

1. Работа на сухо в динамично обемно представяне

2. Нюансиране в работната среда:  заготовка, детайл  и инструмент

3. Продължително разпознаване на удар: инструмент, заготовка и детайл    

4. Сравнение на зададената и действителната стойност на детайла 

Pro/ENGINEERSinumerik  810/840D

Високотехнологично място на програмиста 

Предимства:

1. Цялостно CNC-програмиране за: 2-5-осово фрезоване, 2-22-осово струговане,  стругова и фрезоваща обработка

2. Обработка и моделиране на геометрията на всички детайли 

3. 3-D-Симулация в работното пространство в реално време

4. Реалистично определяне на времето за изработване на един детайл  за разработване на оферта

5. Цялостен 3-D-Контрол за удар на: детайл, инструменти, и инструментодържач

6. Намяляване на подготвително-заключителното време, тъй като при многоканалните машини работата на сухо и програмна синхронизация отпадат

7. Откритост за други машинни планове

8. Пласмент и сервиз в целия свят

9. Гъвкавост за бъдещето: CAM-система за всички CNC-машини   

Обща представа за Pro/ENGINEER – Sinumerik  810/840D

Подпомага програмирането на:

-        Един шпиндел

-        Два шпиндела  

-         Една револверна глава

-         Две револверни глави

-         Три револверни глави

-         Един люнет

-         C-ос  

-         Y-ос   

-         Задвижвани инструменти  

 

Кратко описание

                                      Синумерик 810 / 840 D стругови център

ане на стругови центри със CNC управление Синумерик 810/840 D.

 

Типове и параметри на инструмента

Преглед на типовете инструменти

 

Инструмент 5 хz

Инструменти за  струговане

Инструмент 5 ху; zy

Инструменти за фрезоване

500

Нож за грубо обработване

100

Фреза по CLDATA

510

Нож за окончателно обработване

110

Фреза със сферична глава

520

Нож за врязване

120

Фреза с опашка без закръгление на ъгъла

530

Отрезен нож

121

Фреза с опашка със закръгление на ъгъла

540

Нож за нарязване на резба

130

Фреза с ъглова глава без закръгление на ъгъла

 

 

131

Фреза с ъглова глава със закръгление на ъгъла

 

 

140

Челна фреза

 

 

145

Резбонарезна фреза

 

 

150

Дискова фреза

 

 

155

Фреза с конусовиден край

Пример : Стругови нож за равнина G 18 (Z/X-равнина)

 

 

 

 

 

 

Параметър на инструмента DP2

(Положение на рязане)

 

 

 

 

 

 

Параметри на инструмента за струговане

 

 

 

Параметри на струговия инструмент

N…..Изходна точка на приспособлението за захващане на инструмента

L1….Дължина 1

L2....Дължина 2

S......Положение на центъра на режещия ръб

P......Връх на инструмента

R...... Радиус на режещия ръб на инструмента

Параметъра на режещия ръб на инструмента DP2 посочва положението на режещия ръб ( 1 до 9).

Данните от L1 и L2 се отнасят за точка P при положения на режещия ръб 1 до 8, при положение на режещия ръб 9 на S (S=P).

Записи на параметрите на инструмента

DP1…5xy

DP2…1 до 9

DP3...Дължина L1

DP4...Дължина L2

DP6...Радиус на режещия ръб R

Влияние на геометричните дължини L1 и L2 в различните равнини.

Параметри на инструмента за фрези

N…..Изходна точка на приспособлението за захващане на инструмента

L1….Дължина 1

R...... Радиус на фрезата

Записи на параметрите на инструмента

DP1 …1xy

DP 3...Дължина L1

DP6.....Радиус на фрезата

 

 

Параметри на инструмента за фрези

Влияние на геометричната дължина L1 в различните равнини.

 

Правилното нанасяне на положението на режещия ръб се изисква задължително, тъи като автоматично се избират различни цикли G 41 и  G 42

Измерване на инструмента 

Радиален револвер

Аксиален револвер

Преглед на М-командите на машината

 


 

Mn=хх

Команда с Mn= се отнася за друг шпидел, различен от избрания в момента в канала. Това означава, че единични команди могат да бъдат изпълнени на всички шпиндели, без да е задължително предварително да ги активираме принудително със SETMS(n)

(Изключения: М 1 = 22; М 2 = 22; М 1 = 24;)

 

При стандартна едношпинделна машина:

М1 = главен шпиндел, М 2 = шпиндел на инструмента

 

При машина с насрещен шпиндел:

М1 = главен шпндел, М 2 = насрещен шпиндел

М3 = шпиндел на инструмента 1 (вляво),

М4 = шпиндел на инструмента 2 (вдясно),

 

Пример

 

М 1 = 03        Главен шпиндел вкл. по посока на часовниковата стрелка

            (S1=XXXXобороти )

М 1 = 04        Главен Шпиндел вкл. обратно часовниковата стрелка

М 1 = 05        Главен шпиндел СТОП.

М 2 = 03        Насрещен Шпиндел вкл. по посока на  часовниковата стрелка

М 3 = 03        Шпиндела на инструмента WZW 1 ( вляво) ВКЛ по посока на  часовниковата стрелка

М 4 = 03        Шпиндела на инструмента WZW 2 ( вдясно) ВКЛ по посока на  часовниковата стрелка

 

 

 

 

 


 

 

 


Стандартни команди

 

М00    Програмирано СПИРАНЕ

М01    Избирателно СПИРАНЕ

М 02   КРАЙ на програмата

М03    Шпиндел вкл. по посока на часовниковата стрелка

            (SXXXXобороти )

М 04   Шпиндел вкл. обратно часовниковата стрелка

            (SXXXXобороти )

М 05   Шпиндел СПИРАНЕ.

М 06   Смяна на инструмента

M 07   Oхлаждаща течност 2 ВКЛ ( опция за охлаждаща течност под високо налягане)

М 08   Oхлаждаща течност 1 ВКЛ (стандартна охлаждаща течност)

М 09   Охлаждаща течност ИЗКЛ

М 10   спирачка на шпиндела ВКЛ

М 11   спирачка на шпиндела ИЗКЛ

М 17   Край на подпрограма

М 20   Пинол на задното седло или автоматично задното седло назад

М 21   Пинол на задното седло или автоматично задното седло напред

М 22   Изхвърляне на детаила и връщане на изхвъргача назад

М 1=22          Изхвъргач напред

М 2=22          Изхвъргач назад

М 23   Захващаща черупка назад

М 24   Захващаща ръка напред и завъртане (наклоняване) под шпиндела

М1=24           Захващаща ръка напред в положение на изчакване за завъртане

М 25   Освобождаване на приспо-соблението за стягане

М 26   Затваряне на приспособлението за стягане

М 30   Край на програмата

М 30 М 32 Краи на програмата с

нов старт ( зависим от бутона за единичен детаил)

М 59   Промяна на времето на паузата за лентана за стружки ( във връзка с Х-дума)

М67    Прътоподаване ВКЛ. (само на автоматичен режим)

М68    Прътоподаване ИЗКЛ. (само на автоматичен режим)

М 69   Пускане смяна на пръта

М 73   Секундомер ВКЛ

М 74   Секундомер ИЗКЛ

М 89 Освобождаване въртенето на шпиндела при отворено стягащо приспособление

М 90   Връщане от М 89 (нулиране)

М 96   Избиране на зададеното количество детайли

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


М – Команди за машини с В-ос

 

 


М 3=10          Индексиране В-ос

Индексиране в 5 0 –стъпки (след референциране В-оста автоматично остава индекси-рана)

М 3=11          Освобождаване индексиране на В-ос

М 4=11 освобождаване спирачка В-ос

М 6=10          Индексиране шпиндела за фрезоване ( всеки 7,50) ( PowerMill)

М 6=11          Освобождаване индексирането на шпиндела

М 1 = 8           Охлаждащо средство за шпиндела за фрезоване вътре (PowerMill)


М 2=8             Охлаждащо средство за шпиндела за фрезоване отвън (PowerMill)

 

 

 

 

 
Преглед  G-команди

 


G 00 Бърз ход

G 01 Линейна интерполация

G 02   Кръгова интерполация по посока на часовниковата стрелка

G 03   Кръгова интерполация обратно на часовниковата стрелка

G 04   Време на изчакване

            G 4 F ... (в секунди) респ.

G 4 S xxxx ( в завъртанията на Masterspindel)

G09 Точно спиране (действащо със запис)

G110 Полюсно програмиране относително към последно програмираната зададена позиция]

G111 Полюсно програмиране относително към нулевата точка на актуалната координатна система на детайла

G112 Полюсно програмиране относително към последния валиден полюс

G17 Избор на равнина X, Y, Подаваща ос Z (Избор за TRANSMIT)

G18 Избор на равнина Z, X, Подаваща ос Y (нормална равнина на стругована)

G19 Избор на равнина Y, Z, подаваща ос X (избор за TRACYL)

G25 Минимално ограничение на работното поле

G25 XC=... ZC=... Z2C=.... ;

Респ. минимално ограничение на оборотите

G25 Sxxxx S2=xxxx;

G26 Максимално ограничение на работното поле

G26 XC=... ZC=... Z2C=.... ;

Респ. максимално ограничение на оборотите

G26 Sxxxx S2=xxxx;

(излиза винаги от нулевата точка на машината)

G33 Резбонарязване с константна стъпка

(с датчик за ъгъла на завъртане)

G331 Резбонарязване без компенсиращ патронник

G332 Връщане (Резбонарязване) без компенсиращ патронник

G34 Резбонарязване с намаляваща стъпка

G35 Резбонарязване с повишаваща се стъпка

G34 (или) G35 X... Z... I... K... F... ;

G40 Отказ Компенсация на радиуса на рязане

G41 Избор Компенсация на радиусите на рязане вляво

G42 Избор Компенсация на радиусите на рязане  вдясно

G500 Отказ от изместванията на нулевата точка (FRAMES) – модално действие

G53 (или SUPA)

Отказ изместване на нулевата точка на координатната система на машината вкл. FRAMES запис действаща

G54 Изместване на нулевата точка #1

G55 Изместване на нулевата точка #2

G56 Изместване на нулевата точка #3

G57 Изместване на нулевата точка #4

G60 Точно спиране – модално действащо

G601 Точно спиране фино

G602 Точно спиране грубо

G63 Резбонарязване без синхронизиране (със изравняващ държач – действащ със запис)

G64 Режим на контурно управление ВКЛ (Връщане G60 - модално действащо)

G70 Система на въвеждане цолово

G71 Система на въвеждане метрична

G90 Абсолютно въвеждане на размер

G91 Инкрементално въвеждане на размер

G94 Подаване mm/min или inch/min

G95 Подаване mm/U или inch/rev

(константни обороти)

G96 Константна скорост на рязане

(в m/min или feed/min) ВКЛ

G97 Константни обороти

 

 

 


 

Преглед Frames и специфични команди

 


INIT(1,“NAME“) Команда за разчитане за определената за канал 1 програма за обработване

INIT(2,“NAME“)Команда за разчитане за определената за канал 2 програма за обработване

TRANS Translation: Абсолютно програмируемо изместване

ATRANS Additive Translation: Инкрементално програмируемо изместване

ROT Rotation: Абсолютно програмируемо завъртане

AROT Additive Rotation: програмируемо завъртане

SCALE Scale: Абсолютно програмируемо скалиране

ASCALE Additive Scale: Iинкрементално програмируемо скалиране

MIRROR Mirror: Абсобютно програмипруемо отразяване

AMIRROR Additive Mirror: Инкрементално програмируемо отразяване

 

 

SETMS(n) Определяне на един шпиндел като Masterspindel (за който се отнасят всички програмирани команди)

 

 

SPOS[n]=0 Позициониране на един шпиндел на 0° (във всяка програма при първия избор на шпиндел като ротационна ос (C- ос) за чието референцирането е необходимо принудително)

STOPRE Einlesestopp: Предотвратява по-нататъшно прочитане на NC- записи докато бъде изпълнена последната функция преди тази команда.

TMCON Челно фрезоване на главния шпиндел

EIN (TRANSMIT ON)

TMC2ON Челно фрезоване на насрещния шпиндел

EIN (TRANSMIT ON)

TRCON(Dm) Интерполация на цилиндър на главния шпиндел ВКЛ (TRACYL ON)

TRC2ON(Dm) Интерполация на цилиндър на насрещния цилиндър ВКЛ (TRACYL ON)

dm = Диаметър на цилиндъра преди разгъването на околната повърхност)

TMCOFF Интерполация на цилиндър ИЗКЛ

(TRACYL OFF)

Челно фрезоване ИЗКЛ

(TRANSMIT OFF)

 

DIAMON Програмиране на диаметъра ВКЛ

DIAMOF Програмиране на диаметъра ИЗКЛ

FFWON Предварително регулиране ВКЛ

FFWOF Предварително регулиране ИЗКЛ

BRISK Скокообразно тангенциално ускорение

SOFT Тангенциално ускорение, ограничено назад

SUPA (wie G53) Отказ изместване на нулевата точка на координатната система на машината вкл. Frames

[действа със запис]

MSG Програмируемо съобщение

MSG ("ENDE WZ-STANDZEIT2);

START(1) Старт канал 1 (от канал 3 или канал  2)

START(2) старт канал 2 (канал 3 или

канал 1)

WAITE(1) канал 3 или канал 2 чака до

M30 в канал 1

WAITE(2) канал 3 или канал 1 чака до

M30 в канал 2

WAITM(k,k,m) Чакане до достигане на марка (= същата команда) в друг канал

{WAITM(1,2,1); Канал чака канал 2 докато достигне марка 1)}

LIMS Ограничене за оборотите за конст. скорост на рязане{LIMS=1500;}

CFC Константно подаване на контура

CFTCP Константно подаване на относителната точка на рязане на инструмента

CFIN Константно подаване при вътрешна извивка

REPEAT mk1 mk2 Повторение на части от програмата

zw. Адреси на преход 1 и 2)

GOTOF ABC Команда за преход напред до  адрес ABC: (на-малко 3 знака)

GOTOB UVW Команда за преход назад до адрес UVW: (най-малко 3 знака)

ABC Адрес на преход (Внимание: Без двуеточие {ABC} се приема като име на подпрограма!)

MCALL Модално извикване на цикли, респ. подпрограми

MCALL BOHR;

Отказ: Извикване на команда без подпрограма

MCALL;

TURN Брой на пълните кръгове за резбофрезоване

(2,5-D- интеполация)

G2 X-10 Y0 Z-10 I=AC(0)

J=AC(0) TURN=2;

RET (wie M17) подпрограма-КРАЙ

AC Програмиране с абсолютно означение на координатите {X=AC(0);}

IC Програмиране с инкрементално означение на координатите

X=IC(5); Z=AC(-5);

DC Позициониране на координатата на директния път

anfahren {C=DC(300);}

ACP Позициониране на позиция с абсолютно означение на координатата в положителна посока C=ACP(300);

ACN Позициониране на позиция с абсолютно означение на координатата в отрицателна посока C=ACN(300);

ANG Програмиране на ъгъл, изхождащ от нулев лъч (вдясно, 3 часа), по посока на часовниковата стрелка

(положително)

ANG=90;}

AP полярен ъгъл {AP=120;}

RP полярен радиус {RP=30;}

AR Ъгъл на отваряне {AR=100;}

CR Радиус на кръговата дъга

{G2 X... Z... CR=20;}

RND Въвеждане на преходен радиус

{RND=2;}

RNDM Модално извикване за преходен радиус на всички ръбове

{RNDM=1 ; отказ: RNDM=0;}

CHR Въвеждане на преходна фаска като катет {CHR=2;}

CHF Въвеждане на преходна фаска като хипотенуза {CHF=4;}

L700 Извикване на подпрограма за брояч (EMCO- приложна програма)

BAREND Край н а пръта (Параметър R0 се поставя на  "1")

BARFEEDDWELL Чакане докато Зареждачът премести

BARCHANGEDWELL Чакане за старт след смяна на пръта

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Програмиране на циклите и геометрията

 

 

Като подкрепа при програмирането Управлението предлага серия от цикли, които могат да бъдат извикани по следния начин:

 

·        Извиква се режим „Програма”

·        Въвеждат де данните на детаила

·        Отваря се една MPF-програма

·        Чрез натискане на съответния бутон се избира съответната технологична група

·        Избира се желаната спомагателна функция

 

 

 

Преглед на циклите, разпределени в технологични групи

 

 

Група

Въвеж-дане

Контур

 

Фрезо-ване 1)

Стругова-не

Прило-жение

Симу-лация

Обратен превод

 

 

 

 

 

 

 

Цикъл или

спо- мага- телна програ- ма

 

 

 

 

 

 

 

Директно миране програ-

или в програм-  ния едитор

Създа-ване на контур

 

 

Фрезо-ване на контур

Снемане на стружки

Струговане на дълбоки отвори

 

 

 

 

 

Стартиране  симу-лация на програмата в линеина графи-ка

 

 

 

 

 

Обратен превод на цикъл или на геоме-трична линия в диалогово изобра-жение

Стандартно taschen

Резба

Резбонарязване

Контур

1 права

Прорязване на канал

Пробождане на инструмента (врязване)

зареждане

Контур   2 прави

Контур 3 прави

Резбо-фрезо-ване

Излизане на инструмента

Фрезоване на много ръбове

 

 

Фрезоване на шиика

 

Приема-не

 

 

POS_B 2)

1)     Само при машини с Y-ос

Само пр машини с В-ос

 

 

Забележка:

 

Блок цикли, които е приет в програмния едитор, не може да бъде изменян преди, респ. след записа на цикъла, тъи като в противен случаи повече няма да бъде възможен  обратният превод на този цикъл в диалоговото изображение на подкрепата при програмиране

 

 

 

Изменение на цикъла е възможно след обратен превод в самото диалогово изображение.

 

Измененият цикъл може след това отново да бъде приет в програмния едитор.

 

 

 

 

 

Цикли на група „Струговане”

 

Струговане/пробиване/Резбонарязване ( G 18):

Инстр. тип 500,L1=X, L2=Z

За нормалната обработка при струговане и пробиване в стандартната координатна система би трябвало да се използва инструмент тип „500”, тъи като тук се търсят само 2 дължини.

 

Работната  равнина остава при G 18 и при радиална и аксиална обработка не трябва да бъде сменяна.

 

Цикъл стружкоотнемане “ CYCLE95”

Цикълът може да бъде употребван за надлъжна, челна, външна и вътрешна обработка. Наи-големият диаметър за външна обработка, респ. наи-малкият за вътрешна обработка определя съответно стартовата точка за грубата обработка.

 

Последната точка, позиционирана в програмата, не може да лежи в повърхността на груба обработка, тъи като в противен случаи се появява аларма „грешна стартова точка”.

 

Вид на обработката

 

стоиност

Надлъжна/ челна

Външна/ вътрешна

Вид обработка

1

L

A

Груба обработка

2

P

A

Груба обработка

3

L

I

Груба обработка

4

P

I

Груба обработка 1)

5

L

A

Окончателна обработка

6

P

A

Окончателна обработка

7

L

I

Окончателна обработка

8

P

I

Окончателна обработка 1)

9

L

A

Цялостна обработка

10

P

A

Цялостна обработка

11

L

I

Цялостна обработка

12

P

I

Цялостна обработка 1)

 

1)        Прилагат  се само за обработка зад фланец.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Забележки:

 

·         Трябва да се обърне внимание за правилното положение на режещия ръб в регистера на инструмента, тъи като изборът G41/G42 се извършва автоматично.

 

 

·         За челното струговане на вътрешен контур трябва да се употребява избора „челен-външен”! От управлението  „челен-външен” се оценява като цикъл, при които обработката се извършва на задната ( затегнатата ) челна повърхнина радиално в +х-посока и аксиално в +Z-посока.

 


 

 

 

 

Пример – надлъжно струговане  на външен контур

 

 

Име на програмата за контура....................................................................”KONTUR 1”

Обработка 1) (цялостна, груба или окончателна)........................................... цялостна

Избор 1)  ( Посока на обработка надлъжно или челно).................................надлъжно

Избор 1)  ( Вид на обработката външна или вътрешна)....................................външна

Избор 1)  ( Със или без последващо изтегляне)....................с последващо изтегляне

Дълбочина на подаване, без символ в радиус.............................................................3

Придавка за окончателното обработване в надлъжна ос Z.....................................0,1

Придавка за окончателното обработване в челна ос в радиус Х............................1,0

Придавка за окончателното обработване спрямо контура

(за задни сечения) ......................................................................................................0,1

Подаване за груба обработка без задно сечение.....................................................0,4

Подаване за потапяне в елементите на задното сечение.......................................0,1

Подване за окончателна обработка.........................................................................0,15

Време на задържане за пречупване на стружките при грубата обработка.............. 0

Дължина на пътя за прекъсване на грубата обработка, пречупване

На стружките...................................................................................................................0

Път на повдигане ( за обратния ход на инструмента)..............................................1,0

1)        Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

 

  Надлъжно струговане на                                        

  Външен контур

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N1 T1 D1 .......................................... (Kopierstahl)

G96 S250 M4

G0 X65 Z0

G1 F0,18 X-1,6

;NCG#CYC95#drehen.com#NC1#*NCG;*RO*

;*HD*;#7#"komplett"#"längs"#"außen"#....

CYCLE95("KONTUR1",3,0.1,1,0.10.4,0.1,0.15,9*,

0,0,1)

;#END#*NCG;*RO*;*DH*

Unterprogramm der Kontur: KONTUR1:

G1 X35 Z2

Z0

X40 Z-1

Z-5

X50

X58 Z-10

Z-25

X38 Z-45

Z-50

X60 CHR=0,3

Z-50,4

M17

 

  • Показател за вида обработка ( виж таблица Вид на обрботката.

 

 

Пример – челно струговане на външен контур

 

Име на програмата за контура...................................................................”PLANKONT

Обработка 1) (цялостна, груба или окончателна)........................................... цялостна

Избор 1)  ( Посока на обработка надлъжно или челно)........................................челно

Избор 1)  ( Вид на обработката външна или вътрешна)....................................външна

Избор 1)  ( Със или без последващо изтегляне)....................с последващо изтегляне

Дълбочина на подаване, без символ в радиус.............................................................3

Придавка за окончателното обработване в надлъжна ос Z.....................................0,1

Придавка за окончателното обработване в челна ос в радиус Х............................1,0

Придавка за окончателното обработване спрямо контура

(за задни сечения) ......................................................................................................0,1

Подаване за груба обработка без задно сечение.....................................................0,4

Подаване за потапяне в елементите на задното сечение.......................................0,1

Подване за окончателна обработка.........................................................................0,15

Време на задържане за пречупване на стружките при грубата обработка.............. 0

Дължина на пътя за прекъсване на грубата обработка, пречупване

На стружките...................................................................................................................0

Път на повдигане ( за обратния ход на инструмента)..............................................1,0

 

1)        Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Външен контур челно струговане

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N1 T1 D1 .......................................... (Kopierstahl)

G96 S250 M4

G0 X101 Z0

G1 F0,18 X-1,6

;NCG#CYC95#drehen.com....

CYCLE95("PLANKONT",1,0.02,0.05,0,0.3,0.1,

0.12,10*,0,0,0)

;#END#....

G0 X200 Z100

M30

im Unterprogramm: PLANKONT

G1 X100 Z-12

Z-10 CHR=1

X25

Z0 CHR=1

X22

M17

 

  • Показател за вида обработка ( виж таблица Вид на обрботката

 

 

 

 

 

Пример – надлъжно сруговане на вътрешен контур

 

 

Име на програмата за контура.........................................................................”INNEN1”

Обработка 1) (цялостна, груба или окончателна)........................................... цялостна

Избор 1)  ( Посока на обработка надлъжно или челно).................................надлъжно

Избор 1)  ( Вид на обработката външна или вътрешна)................................вътрешна

Избор 1)  ( Със или без последващо изтегляне)....................с последващо изтегляне

Дълбочина на подаване, без символ в радиус............................................................3

Придавка за окончателното обработване в надлъжна ос Z....................................0,1

Придавка за окончателното обработване в челна ос в радиус Х...........................1,0

Придавка за окончателното обработване спрямо контура

(за задни сечения) ......................................................................................................0,1

Подаване за груба обработка без задно сечение.....................................................0,4

Подаване за потапяне в елементите на задното сечение.......................................0,1

Подване за окончателна обработка.........................................................................0,15

Време на задържане за пречупване на стружките при грубата обработка... ……….0

Дължина на пътя за прекъсване на грубата обработка, пречупване

На стружките...................................................................................................................0

Път на повдигане ( за обратния ход на инструмента)..............................................1,0

 

1)     Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

Вътрешен контур надлъжно стругован

:

:

N5 T5 D5 .......................................... (Bohrstange)

G96 S250 M4

G0 X18 Z1

;NCG#CYC95#drehen.com#....

CYCLE95("INNEN1",3,0.05,0.3,0,0.3,0.1,0.12,11*,

0,0,1)

;#END#....

G0 X200 Z100

M30

Unterprogramm der Kontur: INNEN1

G1 X40 Z0 F0,12

X38 Z-2,5

Z-10

X40 Z-12,5

Z-20

X30 CHR=0,3

Z-30 F0,1

X20 RND=0,3

Z-40

X17

M17

  • Показател за вида обработка ( виж таблица Вид на обрботката

 

 

 

 

 

Пример – челно струговане на вътрешен контур

 

 

Име на програмата за контура.......................................................................”IKONTPL

Обработка 1) (цялостна, груба или окончателна)........................................... цялостна

Избор 1)  ( Посока на обработка надлъжно или челно)........................................челно

Избор 1)  ( Вид на обработката външна или вътрешна)....................................външна

Избор 1)  ( Със или без последващо изтегляне)....................с последващо изтегляне

Дълбочина на подаване, без символ в радиус.............................................................3

Придавка за окончателното обработване в надлъжна ос Z.....................................0,1

Придавка за окончателното обработване в челна ос в радиус Х............................1,0

Придавка за окончателното обработване спрямо контура

(за задни сечения) ......................................................................................................0,1

Подаване за груба обработка без задно сечение.....................................................0,4

Подаване за потапяне в елементите на задното сечение.......................................0,1

Подване за окончателна обработка.........................................................................0,15

Време на задържане за пречупване на стружките при грубата обработка.............. 0

Дължина на пътя за прекъсване на грубата обработка, пречупване

На стружките...................................................................................................................0

Път на повдигане ( за обратния ход на инструмента)..............................................1,0

 

1)        Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

 

Вътрешен контур челно струговане

N5 T5 D5 .......................................... (Bohrstange)

G96 S250 M4

G0 X18 Z1

;NCG#CYC95#drehen.com#....

CYCLE95("IKONTPL",1,0.02,0.05,0,0.3,0.1,0.12,

10*,0,0,0)

;#END#....

G0 X200 Z100

M30

im Unterprogramm: IKONTPL

G1 X25 Z-12

Z-10 CHR=1

X100

Z0 CHR=1

X103

M17

 

  • Показател за вида обработка ( виж таблица Вид на обрботката

 

Забележка:                                     

·         За челното струговане на външен контур трябва да се употребява избора „челен-външен”! От управлението  „челен-вътрешен” се оценява като цикъл, при които обработката се извършва на задната ( затегнатата ) челна повърхнина радиално в +Х-посока и аксиално в +Z-посока.

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикъл за резбонарязване CYCLE97”

 

Константна дълбочина на подаване VARI = ½

Константно напречно сечение на стружката VARI = 3/4

Радиално подаване „0”

Подаване успоредно на фланеца напр. „26о

Сменящо се подаване на фланеца „-29о

Възможности за подаване за CYCLE97

 

 

Могат да бъдат произвеждани цилиндрични, конусни, външни и вътрешни резби с константна стъпка в надлъжна и челна посока.

 

Резбите могат да бъдат както едно-, така и  многоходови.

 

Подаването може да се избере или константно за стъпка, или константно напречно сечение на стружката.

 

Но

Резба

Подаване

1

Външна

Константно подаване

2

вътрешна

Константно подаване

3

Външна

константно напречно сечение на стружката

4

вътрешна

константно напречно сечение на стружката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентирвъчни стоиности за количеството подавания в стомана

 

Външна / вътрешна ( метрична резба 60 о )

 

Пример – външна резба

Таблица 1) ( метрична или без таблица).........................................................метрична

Вътрешен диаметър на резбата2) .................................................................................0

Стъпка на резбата като стоиност..................................................................................2

Начална точка на резбата в надлъжна ос (Z)...............................................................0

Краина точка на резбата в надлъжна ос (Z)..............................................................-10

Диаметър 1 на резбата в началната точка (Х)...........................................................30

Диаметър 2 на резбата в краината  точка (Х).............................................................30

Път при входа, без знак..................................................................................................5

Път при изхда, без знак..................................................................................................2

Дълбочина на резбата, без знак.............................................................................1,227

Придавка за окончателното обработване, без знак..................................................0,1

Ъгъл на подаване, със знак („-„ .... подаване с промяна на страните).....................26

Изместване на стартовата точка първи ход на резбатан ( в градуси).......................0

Груби срязвания, брои....................................................................................................8

Свободни срязвания, брои.............................................................................................1

Избор 1)  на вида резба ( външна или вътрешна)..............................................външна

Избор 1)  режим на работа ( константно подаване или константно

 напречно сечение на стружката)...............................................................конст.подав.

Ходове на резбата (за многоходова резба), брои........................................................1

 Път на повдигане ( за обратния ход на инструмента).............................................0,5

1)         Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

2)         Стъпка на резбата и дълбочина на резбата се подават автоматично при метрична основна резба.

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N2 T2 D1 ;Gewindedrehstahl, Steigung 2 mm

G95 S2000 M3

;NCG#CYC97#drehen.com#NC1#*NCG;*RO*;*HD*;#metrisch#....

#"außen"#"Konst.Zust."#....#*NCG;*RO*;*HD*

CYCLE97(2,,0,-10,30,30,5,2,1:227,0:1,26,0,8,1,1,1)

;#END#*NCG;*RO*;*HD*

G0 X200 Z100

M30

 

Външна резба                                             Формула за изчисление за радиална

                                                                       Дълбочина на резбата „Външна резба”

 

 

Пример  - вътрешна резба

 

Таблица 2) ( метрична или без таблица).........................................................метрична

Вътрешен диаметър на резбата2) .................................................................................0

Стъпка на резбата като стоиност..................................................................................4

Начална точка на резбата в надлъжна ос (Z)...............................................................0

Краина точка на резбата в надлъжна ос (Z)..............................................................-20

Диаметър 1 на резбата в началната точка (Х)......................................................35,67

Диаметър 2 на резбата в краината  точка (Х)........................................................35,67

Път при входа, без знак..................................................................................................5

Път при изхода, без знак................................................................................................1

Дълбочина на резбата, без знак.............................................................................2,165

Придавка за окончателното обработване, без знак.....................................................0

Ъгъл на подаване, със знак („-„ .... подаване с промяна на страните)....................-29

Изместване на стартовата точка първи ход на резбата ( в градуси).........................0

Груби срязвания, брои....................................................................................................8

Свободни срязвания, брои.............................................................................................1

Избор 1)  на вида резба ( външна или вътрешна)..............................................външна

Избор 1)  режим на работа ( константно подаване или константно

 напречно сечение на стружката)........................................................конст.сеч.на стр.

Ходове на резбата (за многоходова резба), брои........................................................1

 Път на повдигане ( за обратния ход на инструмента).............................................0,5

1)         Избор с бутон ALTERNATIV или с бутон

2)         Стъпка на резбата и дълбочина на резбата се подават автоматично при метрична основна резба.

 

G54

G53 G0 D0 X... Z... (Z2=...)

N4 T5 D1 ;Gewindebohrstange, Steigung 4 mm

G95 S2000 M3

;NCG#CYC97#drehen.com#NC1#*NCG;*RO*;*HD*;#metrisch#....

#"innen"#"Konst.Spanq."#....#*NCG;*RO*;*HD*

CYCLE97(4,,0,-20,35.67,35.67,5,1,2.165,0,-29,0,14,0,4,1)

;#END#*NCG;*RO*;*HD*

G0 X200 Z100

M30

Формула за изчисление за радиална

                                                                       Дълбочина на резбата „Вътрешна резба”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикъл за верига резби “CYCLE98”

Пример за верига резби

 

 

С този цикъл се позволява да се подредят една до друга до три резби ( верига резби).

Предложеното от управлението спомагателно положение е като на  CYCLE97.

 

Стартова точка в надлъжна ос......................................................................................0

Диаметър на стартовата точка ...................................................................................20

Междинна точка 1 (начало на 2 резба) .....................................................................-10

Диаметър на междинна точка 1 ..................................................................................30

Междинна точка 2 (начало на 3 резба) .....................................................................-20

Диаметър на междинна точка 2 ..................................................................................36

Краина точка на верига резби/надлъжна ос .............................................................-30

Диаметър на краината точка на веригата резби .......................................................36

Път при входа, без знак .................................................................................................3

Път при изхода, без знак ...............................................................................................3

Дълбочина на резбата, без знак ............................................................................1,227

Придавка за окончателното обработване, без знак..................................................0,1

Ъгъл на подаване, със знак („-„ .... подаване с промяна на страните).......................0

Изместване на стартовата точка първи ход на резбата..............................................0

Груби срязвания, брои....................................................................................................8

Свободни срязвания, брои.............................................................................................1

Стъпка на резбата за резба 1 ....................................................................................1,5

Стъпка на резбата за резба 2 .......................................................................................2

Стъпка на резбата за резба 3 .......................................................................................3

Избор  на вида резба ( външна или вътрешна).................................................външна

Избор режим на работа ( константно подаване или константно

напречно сечение на стружката)...........................................................конст.подаване

Ходове на резбата (за многоходова резба), брои..........  ............................................1

Път на повдигане ( за обратния ход на инструмента)..............................................0,5

 

1)        Стъпка на резбата и дълбочина на резбата се подават автоматично при метрична основна резба.