, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

Детски играчки с Визи

 

 

В навечерието на Коледа, производителят на играчки Geobra Brandstatter, известен най-вече със

своята първа марка Playmobil, предлагат ново допълнение към гамата от животни, които пред-

лага – праисторическата серия Брахиозаври. Прецизният пакет за инструментална екипи-

ровка и експерт по моделиране, Hans Moderer Werkzeug&Formenbau GmbH, базиран на Franconian

Leinburg-Diepersdorf, беше натоварен със задачата да върнe животните обратно към живота.

“Формата на Брахиозаврите не е толкова голямо предизвикателство”, твърди Norbet Neubauer, Из-

пълнителен директор на Moderer. “Предизвикателството е в изключително ограничения срок.

Имахме само шест седмици, за да върнем животното обратно към живота и такъв кратък срок

рядко се постига при този тип форми”. Geobra Brandstatter осигурява необходимите данни за

модела с описание за това как трябва да изглеждат частите, включително и съответните довър-

шителни работи. Въз основа на тази информация, дизайнерите-инженери използват VISI, за

да се разработи единно средство за моделиране на главата, шията и долната челюст на Брахио-

заврите.

Предимствата на интегрираната CAD/CAM система стават очевидни по време на изпълне-

ние на проекта, в който софтуера VISI е бил използван още от самото начало. “Дори и по време

на цитираната фаза, използвахме изцяло VISI по работните си места”, обяснява Neubauer. “На-

шите инженери изготвят сглобен макет и използват модела за анализ и подбор на инструменти,

което гарантира, че предлагаме най-подходяща цена и че подбраните инструменти са подхо-

дящи. Няма никакви проблеми с прехвърлянето на данни, а интегрираната среда на продукта

позволява на всеки от дизайнерския екип да “тегли” необходимата му информация или чер-

тежи. Рационализирахме целия процес на проектиране и намалихме времето за производство,

необходимо за подобен типичен процес на моделиране до две или три седмици.”

Moderer използва VISI от 1999г. във време, когато само шлифоването се е извършвало вътре

в предприятието, а всички други производствени дейности са били изнесени. От 2001г., целият

процес на проектиране и производство се връща в компанията, използват се множество станции

VISI Modelling, VISI Machining и VISI Wire. През 2005г. е въведено HSC шлифоване, а послед-

ното допълнение на петосната шлайф машина Ingersoll OPS550 спестява човешки ресурс, усъ-

вършенства процесите на обработка на повърхността и в крайна сметка намалява разходите за

моделиране. В допълнение, петосната шлайф машина може да бъде използвана и за триосно

шлифоване. В допълнение към новите механизми, производство на електроди преминава от

работа с мед към графит, като по този начин се намалява времето за шлифоване с 40 до 50%.

Neubauer обяснява причините, поради която е толкова важно да се осигури челна позиция в

тази конкуренция: “Цялата наша дейност по моделирането разчита на авангардни технологии,

независимо дали е софтуер или хардуер. Това, че си на челна позиция днес не може да се

сравни с това, че си бил там и преди една година – да не говорим за преди пет или десет години.”

Освен при този тип производство, VISI също се използва интензивно за другите работни линии

на Moderer – производство с подизпълнители. Исторически погледнато, единици изделия са

били произведени ръчно и всички промени и комуникации са били препращани на хартиен фор-

мат. От въвеждането на VISI, производителността се е увеличила и процента на грешка

значително е намалял, тъй като всичко се прави на обща 3D база. Компанията Franconian гаран-

тира същото ниво на качество, което очаква от доставчиците си – продажбите на “an ethos” са

нараснали почти двойно през последните пет години.

“Сътрудничеството между Moderer и MECADAT GmbH, немският дистрибутор на VISI, допринесе

много за успеха ни”, обяснява Norbet Neubauer. “Много е важно да се знае, че имаме подкрепата

и сътрудничеството на ключов доставчик и сме много доволни от това сътрудничеството. Горе-

щата линия е лесно достъпна и в случай, че има, някакви въпроси, те се разглеждат по най-бър-

зия начин. VISI е безспорно правилното решение за нас.” Ето защо не е учудващо, че Hans Moderer

Werkzeug&Formenbau GmbH никога не съжалява за преминаването към 3D инструмент за

проектиране и изпълнение на VISI.