, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

CAE

Флуидно налягане
Подбор на софтуер за симулационно движение - част 2
Симулация на движението на инструментите - част 2.

Обяви