, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

„Реално внедряване Цифровото Прототипиране от Autodesk в малки и големи машиностоителни предприятия”

 

„Реално внедряване Цифровото Прототипиране от Autodesk в малки и големи машиностоителни предприятия”

 

 

Watts Water Technologies, Inc.

Много от нашите клиенти ни казват, че ще предпочетат нас пред която и да е друга компания, защото им предоставяме 3D BIM* съдържание.

—Стив Хофман Маркетинг CAD дизайнер и илюстратор Watts Water Technologies

*BIM (Building Information Model) – Строително Информационен Модел

 

Watts Water Technologies, Inc. трансформира данните си за създаване на дигитални прототипи в BIM съдържание за архитекти, строителни инженери и конструктори.

 

 

Watts Water Technologies e водещ производител на водни клапани и свързаните с тях продукти благодарение на използването подхода за създаване на цифрови прототипи. По този начин фирмата скъсява времето за проектиране, разработка и изпитване на новите продукти. намалява себестойността и предлага многообразие от нови продукти на достъпни цени.За целта Watts Technologies използва софтуер за цифрово прототипиране от  Autodesk® - Inventor®, за да създава дигиталните прототипи на новите продукти. Днес Watts Water Technologies отново изпреварва конкурентите си като използва данните си за създаване на дигитални прототипи за да създаде строително информационни модели (BIM съдържание) – и да ги направи леснодостъпни за своите клиенти, работещи в сферата на архитектурата, строителството и машиностроенето. С помощта на софтуера от Autodesk, Watts Water Technologies успяват да:

• Създава по-бързо BIM съдържание

• Използва производственото съдържание за маркетингови материали

• Печели пазарен дял, като отговаря на нуждите на клиентите

 

С век история зад гърба си, Watts Water Technologies е безспорна движеща сила във водната индустрия. Но това което прави компанията лидер, е нейната отдаденост на иновациите.

Водещото място в индустрията на Watts Water Technologies се простира отвъд разработването на усъвършенствани продукти за техните клиенти; компанията също се стреми да предоставя изключително клиентско обслужване. През последните пет години, ОВК, електро и ВиК инженерите все по-често искат 3D и 2D CAD данни, които да използват в проектите си. Ето защо фирмата започва да създава производствените си данни с BIM съдържанието, което се търси.

 

Watts Water Technologies разчита изцяло на Autodesk продукти за да конструира новите си продукти. Компанията разработва нови модели, като използва софтуера Autodesk Inventor. Това помага за ускоряването на процеса на създаване на сглобени единици. Софтуерът на Autodesk също помага на Watts Water Technologies да намали количеството скъпоструващи материали в своите детайли, като същевременно поддържа тяхната структурна цялост и одобрените от агенциите дебити без детайлите  да преминават повторна сертификация.

 

В тази връзка, Watts Water Technologies тества и анализира дигиталните прототипи, които създава в Inventor, като използва вградените в софтуера инструменти за симулация и анализ. След проверка на дигитално представянето на продукта, Watts Water Technologies изпраща Inventor файлове до машинния отдел, където те се използват за производството. „Използването на софтуера на Autodesk определено намали броя физически прототипи, които трябва да произведем,” отбелязват специалистите конструктор.

 

От създаване на дигитални прототипи към строително информационния модел (BIM)

 

Благодарение на усъвършенстваната функция AEC (Architectute, Engineering and Construction) Exchange в Autodesk Inventor, Watts Water Technologies ефективно трансформира производствени данни от Autodesk Inventor в BIM съдържание, което архитектите, строителните инженери и конструкторите изискват. Създаването и публикуването на това BIM съдържание сега отнема само частица от времето, което някога е било необходимо за същото. Конструкторите  използват съществуващи Inventor файлове и функцията AEC Exchange в Inventor, за да ги опростят и експортират към софтуер, базиран на Autodesk® Revit®. След това добавят допълнителни данни, които ОВК, електро и ВиК инженерите изискват – като тежести, кодове за поръчка, дебити и връзки към таблици със спецификации и инструкции за инсталация. 

 

С AEC Exchange се създава BIM съдържание за цели продуктови линии за три или четири часа – псоделят конструкторите от Watts. В случай, когато вече има създаден шаблон, трансформирането е за по-малко от час на производствените данни за дадена продуктова линия в BIM съдържание, което клиентите могат реално да използват.

 

 

Още по-разширени производствени данни

 

Watts Water Technologies открива и други приложения за своите производствени данни. С Autodesk® Showcase® компанията е започва да създава реалистични визуализации на продукти, които използва при предлагането на материали на пазара.Watts Water Technologies  внедрява софтуера за управление на данни Autodesk® Vault Professional. С помощта на Vault, Watts Water Technologies планира да подреди и анализира основно своите данни от Autodesk Inventor, за да разбере по-добре какво количество материали трябва да бъде закупено за производството. В резултат на това, Watts Water Technologies ще може да предвиди разходите за материали, дори при промяна в цените на суровините.

 

„Българското подразделение на компанията, Watts Industries Bulgaria, притежава успешно внедрени 4 мрежови лиценза на AutoCAD Inventor Simulation Suite, както и лицензи на AutoCAD. Компанията се занимава с проектиране и производство на голяма гама механични манометри, биметални термометри и дебитомери. „Watts Industries Bulgaria успешно използва AutoCAD Inventor за проектиране на новите си изделия, като значително увеличава ефективноста си при проектиране на нови компоненти, проектиране на сглобени единици както и симулации споделя Атанас Георгиев, конструктор в компанията.  С помоща на Iventor също така се проектират резервни части, нови машини и приспособления, които подпомагат производството. Циферблатите и обозначенията на отделните уреди пък ектират на AutoCAD, като така също стават част от цифровото прототипиране на изделията на Watts Industries Bulgaria.

 

 

 

За Watts Technologies

От 1874 г. семейството от водещи марки на Watts Water Technologies, Inc. (Watts Water Technologies), включващо Ames Fire & Waterworks, BLÜCHER, BRAE, Dormont, FEBCO, Mueller, Orion, Powers, Sea Tech, Watts Radiant и Watts, проектира и произвежда клапани и свързани с тях продукти, които допринасят за комфорта и безопасността на хората, и осигуряват качество, опазване и контрол на водните ресурси. Продуктите им се използват в търговски, жилищни, индустриални и общински приложения. През дългата си история, компанията не веднъж е задавала стандарта за технологията за производството на клапани. В началото на 20 век тя въвежда революционния комбиниран предпазен клапан по температура и налягане (T&P). Днес Watts Water Technologies предоставя една от най-обширните продуктови линии на световния воден пазар. С годишни продажби в размер на повече от 1,2 милиарда долара и над 5000 служители по цял свят, Watts Water Technologies продължава да е пример за силата на иновациите.

 

Без Autodesk Inventor този проект не би бил възможен в компанията  ADEPT Airmotive

 (Приложение на дигиталното прототипиране с Autodesk Inventor)

 

Като използва решението на Autodesk за създаване на дигитални прототипи, ADEPT разработва иновативен и изключително конкурентен самолетен двигател.

Преди четири години ADEPT Airmotive (ADEPT) си поставя ясната мисия дa разработи самолетен двигател, който да изпревари конкурентните модели. За целта Adept внедряват  най-усъвършенстваните технологични и проектантски процеси в индустрията с ограничен бюджет и контролирани ниски разходи. За ADEPT решението на Autodesk за създаване на дигитални прототипи е идеалният избор, който елиминира бариери и намалява разходите в целия процес на разработване на продукта. От концептуалния дизайн до производството, ADEPT повишава ефективността, минимизира скъпите промени по веригата и създава по-бързо иновации като използва един-единствен дигитален модел. Благодарение на дигиталния прототип, който е в основата на решението Autodesk® Inventor®, ADEPT успява да:

• Създаде прототип на двигател, който тежи с 60кг по-малко от други подобни двигатели

• Завършва процесите, които преди са отнемали часове, само за минути

• Намалява разходите, като минимизира нуждата от промени в инструменталната екипировка

• Създава по-малко физически прототипа преди да произведе компоненти и цял двигател.

 

Обикновено авиационните компании са големи и бавно приемат промените. ADEPT  не е типична авиационна компания. „Ние сме много малка компания, фокусирана и ентусиазирана,” обяснява Ричард Шулз, изпълнителен директор на ADEPT. Въпреки че работи със скромен бюджет от много години, визията на компанията винаги е била амбициозна. „Авиационно-космическата промишленост е в стагнация от почти четиридесет години, дори и при бързия напредък в технологията за разработване на самолетни двигатели,” продължава Шулз. „Целта ни е да преодолеем пропастта между технологията за разработване на автомобилни двигатели и технологията за разработване на самолетни двигатели, за да проектираме най-усъвършенствания в техническо отношение двигател извън военна програма.” 

 

Поставяйки си за цел да разработи двигател, който е конкурентен по тегло, горивна ефективност и дизайн, ADEPT създаде двигателна архитектура, която е уникална за авиационната индустрия – 120 градусова V6 конфигурация, която значително изпреварва стандартните за индустрията редови 4 или 6 цилиндрови двигатели с въздушно охлаждане. „Ние не можем да купуваме готови компоненти,” казва Шулз. „Това означава, че трябва да проектираме всеки компонент и да разчитаме на дигитални модели, за да потвърдим проектантските решения, съответствието и функцията на компонента. Ние също така трябва да проектираме собствена инструментална екипировка,” добавя той.

 

Отначало ADEPT използва различна CAD програма, за да създава дигитални модели и 2D чертежи. Въпреки че е разходно-ефективно, решението не винаги дава на ADEPT това, от което имат нужда. „Ние бяхме изнервени, защото имаше случаи, в които напредвахме в процеса на проектиране, а след това се налагаше да правим сериозни промени в модела и това включваше много усилия за преработване,” казва Реймънд Бакер, проектант в ADEPT. „Дори намирането на позицията в модела, в която трябва да бъде направена промяна, беше много трудно. Не можехме да си позволим ненужно сложен процес.”

 

Благодарение на Autodesk, ADEPT постига целите си да разработи един наистина иновативен самолетен двигател.

 

 

Софтуерът Autodesk Inventor, който е основата на решението на Autodesk за създаване на дигитални прототипи, се превръща в откритие за ADEPT. “Създаването на дигитални прототипи е от изключителна важност, защото ни позволява да преведем един-единствен дигитален модел през всяка фаза от проектирането и разработването до производството и маркетинга,” казва Шулз. „На ранен етап ние можем да включим клиентите в процеса на взимане на решения, като използваме дигитален модел, който наистина успява да придаде усещането за полет.”

 

С Autodesk Inventor, ADEPT успява да трансформира идеите си в иновативен, високо ефективен проект, въпреки че двигателят е много сложен. „След като веднъж създадем скица в Inventor и зададем геометрията на един 3D модел, ние получаваме приноса на целия екип,” обяснява конструкторът Бакер. „След това коригираме проекта, когато това е необходимо, и правим проверки за интерференции и подобрения. Софтуерът е много бърз и интуитивен – инструмент за всеки от нас.”

 

В действителност, промените, които някога водеха до тонове преработка, сега стават без усилие. „С Inventor ние можем да правим параметрични модели, така че да можем да променяме например дебелината на стената на обвивката на мотора, без да трябва да моделираме всичко наново,” казва водещият конструктор Бакер. „А това е огромно предимство.”

 

Дигиталните прототипи също намаляват производствените проблеми. ADEPT имат такова доверие в дигиталните прототипи, които създават с Autodesk Inventor, че често пропускат създаването на физически прототипи. „Ако не се нуждаем от физически прототип за нещо надолу по веригата, ще произведем компоненти директно от дигиталния прототип,” казва Бакер. „Ако детайлът бъде произведен в съответствие със спецификации за допустимост и проверките за интерференция, ние знаем, че той ще пасне.  Благодарение на дигиталните прототипи сме имали много малко проблеми със съответствието.”

 

Безпроблемно проектиране на инструментална екипировка

 

С дигиталните прототипи ADEPT отговаря на едно от главните изисквания: да проектира инструментална екипировка едновременно с компонентите. В процеса от концептуалния проект до проектирането на инструментална екипировка и производството дигиталните прототипи премахват бариери, като позволяват на ADEPT да създава иновативни технологии, продукти и решения по-бързо и по-разходно ефективно. „Ние можем да внедрим варианти на инструментална екипировка още докато я проектираме,” обяснява конструкторът. „Не трябва да правим много редакции на компонента по веригата, за да го направим възможен за производство. И тъй като не трябва да възлагаме на подизпълнител проектирането на инструментите, ние значително намаляваме разходите.”

Дигиталните прототипи позволяват на проектантите и инженерите в компанията да си сътрудничат отрано в процеса на разработване. В резултат на това, проектантите на ADEPT не само обръщат внимание на инструменталната екипировка предварително, но и залагат инженерните ограничения и изисквания в най-ранните етапи на проекта. „Ако проектираме парче метал, което трябва да извършва определени функции, то има определени физични закони, които трябва да следваме. Но ние не искаме проектите ни да бъдат просто функционални, те трябва да бъдат и красиви,” казва Шулз. „Дигиталните прототипи ни помагат да правим инженерни промени, да визуализираме въздействия, да ги регулираме естетично и след това да създадем инструменталната екипировка. Това е забележително ефикасен процес.”

 

 

Благодарение на Autodesk Inventor и дигиталните прототипи, ADEPT постига целта си да разработи един наистина иновативен самолетен двигател. Техният прототип на двигател тежи с 60 кг по-малко от традиционен бутален двигател, произведен от подобни материали. „По-малкото тегло е огромно предимство, особено при аеробатика и въздушни надпревари,” казва Бакер.

 

Процеси, които някога отнемаха часове, като промяна на геометрия дълбоко в даден детайл, сега се извършват почти мигновено в Inventor. За по-малко от две години основният екип от трима души създаде двигател готов за инструментална обработка – невероятно постижение. „Ние сме много, много доволни от  Inventor,” казва Шулз. „Работата с Inventor е удоволствие,” добавя Геоф Кронж, директор „Проектиране” в ADEPT. “Потребителският интерфейс е превъзходен; толкова лесен за използване и това си проличава веднага след като започнете да работите с него.”

 

 

 

Проектантските процеси на ADEPT не само са по-ефективни, но те имат и голямо влияние върху проектните разходи. Inventor спестява пари на ADEPT, защото не е нужно да се правят много промени в инструменталната екипировка, споделя водещият конструктор. „Без Inventor този проект не би бил възможен.”

„Дигиталните прототипи ни помагат да правим инженерни промени, да визуализираме въздействия, да ги регулираме естетично и след това да създадем инструменталната екипировка. Това е забележително ефикасен процес.”

—Ричард Шулз

  Управляващ директор

  ADEPT Airmotive

 

 

По материали от чуждестранния печат

Инж. Павел Павлов

Продуктов мениджър

Машиностроене и инфраструктура

Autodesk

БиЕмДжи ООД