, .

CAD / CAM / CAE - софтуерни решения и технологии.

.

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Бюлетин

Анкета

Как да изглежда форума в частта, касаеща софтуера?
1. Да се раздели по категории - CAD, CAM, CAE
2. Да не се променя
3. Друго - отправете предложения

ESPRIT 2009

ESPRIT 2009 въвежда свеж подход към комплексното 5-осно фрезоване

 
Тъй както многоосните машинни инструменти стават все по-сложни, технологията DP Technology е разработена като елегантен начин за програмирането им.

Ann Mazakas

 

 

 


 
Фигура: 3D компонентите са лесни за създаване чрез използване на автоматични лицево размножаване за избор на повърхности на машината (в зелено), както и области, оито да се избегнат (в червено).


Многоосните машини от всякакъв мащаб обикновено изискват само една настройка за обработка на цялата част, спестяват време и повишават точността на операциите. Тези модерни машини, освен това имат възможност за промяна на посоката на оста на инструмента, за да се достигнат областите, подлежащи на обработка с по-къси, по-твърди инструменти или да се достигнат зоните, които не могат да бъдат обработени с който и да е от стандартните методи. Тези предимства правят лесно оправдаването на разходите за модернизация.
Обикновено този тип машинни имат две допълнителни ротационни оси, обединени в таблица, която помага при обработката на частта или на самата глава на инструмента
. Предизвикателството е да се генерират ЦПУ програми, които напълно да използват тези допълнителни оси по ефективен начин. През последните години, нарастващата сложност на тази едновременни машинни движения прави това по-трудно, поради съчетанието на математическите и технологични предизвикателства.
Освен това, всеки софтуерен продукт, предназначен за многоосни машини трябва да бъде лесен за употреба и защитен от грешки. Най-малката грешка при програмирането може да доведе до сериозни щети, тъй като материалите, прецизните инструменти и аксесоари за тези модерни металорежещи машини са доста скъпи.


Едно елегантно решение

 Основното предизвикателството за CAM програмистите е как да се съчетаят набора от мощни функции за програмиране с програмния процес, който е лесно разбираем за потребителя. Чрез процеса на програмиране възможностите на тези функции трябва да бъдат представени ясно и достъпно за потребителя, с цел да се избегнат грешки по време на дефиниране на инструменталния път, като не се стига до твърди или задължителни ограничения. 
 


Фигура
: Пет осните модели за налични в широк обхват от стандартни офсети от границите, използващи параметричните линии на повърхнините щом модела се създава от пресичането на детайла и равнина дефинирана от потребителя

.
Най-новото от ESPRIT, високоскоростна производствена (CAM) система, въвежда ново понятие в модерните машинни функционалности, основани на идеята, че всяка пет осна функция за обработка, без значение колко сложна, може да се дефинира с няколко прости стъпки.
Тази дългоочаквана технология на ESPRIT 2009 елиминира проблема, често срещан при CAM системите, а именно конфликтът между мощна функционалност и лекотата на използване.
В миналото, CAM програмистите разрешавали този конфликт чрез фрагментиране на техния продукт на отделни функции за различните специфични видове инструментални пътища, за да се поддържа разумен брой опции. Повод за гордост при някои CAM системи е наличието на голям брой функции. Цената, която често се плаща за развитието на този вид софтуер е, че системата бързо се превръща в лабиринт от функции, като обикновено крайният потребител знае и използва само ограничен брой от тях. От заетите ЦПУ програмисти не може да се очаква да запаметяват всичките десетки функции в CAM системите. Програмистите обикновено се придържат към функциите, които знаят най-добре и игнорират останалите.

 Вместо да се фрагментира модерната пет осна функционалност, добавена към ESPRIT 2009, новият цикъл на 5-осно многопластово фрезоване следва същата логика, а именно, че операторите сами решават как да обработват сложни пет осни части. Потребителите са изправени пред програмен процес, който е познат и лесен за разбиране, няма много възможности, които могат или не могат да се прилагат за конкретната обработка.

Чрез опростяването на методологията на многоосната обработка в една единствена функция, потребителят бързо става вещ в експлоатацията на пълна функционалност на продукта. С този нов подход към CAM функционалностите, може да бъде постигната максимална гъвкавост и компактност в областта на пет осната обработка.

  
Фигура :
Четири стратегии за инструментална ориентация дават на потребителя пълен контрол върху ориентацията на инструмента по отношение на детайла. Тук инструментът е принуден да мине през избрана точка и е ограничен в своя ъгъл на ротация, за да съвпадат границите на въртене с тези на главата на машината.


Една сложна функция = Множество начини за обработка

 
Функцията на 5-Осното сложно фрезоване е уникална с това, че отделя желаната форма на инструменталния пътя от областта, която да бъде обработена по правилата, регулиращи ориентацията на оста на инструмента по време на обработка.

 Сложната функция се основава на идеята, че всяко фрезоване, независимо от сложността му, може да бъде опростено и сведено до четири добре дефинирани стъпки:

• Определяне на областта, която ще бъде обработвана;

• Определяне формата на инструменталния път в тази област;
• Определяне на това как ще бъде насочен инструмента, следвайки инструменталния път;
• Определяне на степента на движение на инструмента в началото, в края и между рязанията;

По този начин, потребителят може да създава свои собствени персонализирани инструментални пътища като комбинация от наличните възможности за избор. С други думи, избирайки от петте налични модела за обработка и четирите различни стратегии за ориентация на инструмента, потребителят има 20 различни начина за обработка на детайла. Ако към това се добави и възможността за заключване на една ос, то пет осният инструментален път се превръща в четири осно приложение.
Интерфейсът е опростен и показва само опциите, които се прилагат към текущата работна ситуация. Например, ако е избран параметричен модел на обработка, потребителят е подтикнат да избере повърхност и параметричен поток от направления, които инструментът трябва да следва.


Тъй като потребителят избира опции за обработка, актуализациите на интерфейса го ръководят логически чрез процеса на програмиране. Това водене, стъпка по стъпка, помага на потребителя да избегне грешки при дефиниране на инструменталния път без налагане на ограничения. Ако той реши да промени предишния вариант, системата отговаря чрез показване на дисплея на нов набор от решения.
 
Фигура
: Новата 5-осна сложна функция на фрезоване от DP Technology взема всички предимства от едновременното движение по всички оси на машината в мощен формат съчетан с лекота на използване.


3D Характеристики

 В допълнение към компактния и опростен цикъл, ESPRIT 2009, опрости също и пътя, по който потребителите избират зоните, които да бъдат обработени. Нов тип функция за работа позволява на потребителя да изберат и съхранят повърхности, които ще бъдат обработени, и повърхности, които да бъдат избегнати, като един обект. Знаейки, че различните видове повърхнини изискват различни стратегии за обработка, произволен брой от тези функции за свобода може да бъдат създадени за един модел на детайл. Потребителят може да избере една функция за обработка на цялата предварително определена област.
Конструкторската концепция за последователност и лекота на използване се разширява, така че един и същи интерфейс да се използва за различните степени на свобода, за сложния цикъл, за управлението на инструмента и функционалностите. Потребителят остава в познатата среда, без да е необходимо да се отварят и използват много диалогови прозорци.

Приспособим към бъдещето

 От гледна точка на софтуерния програмист сложната функция изисква по-задълбочен анализ на всяка стъпка, използвана в процеса на генериране на многоосен инструментален път. Това също така изисква богат опит при работата с различните видове многоосни машини, които се използват всеки ден в заводите плюс новата технология, разработена от конструкторите на машинни.

 Този по-задълбочен анализ довежда до разработването на сложния цикъл, състоящ се от набор от отделни компоненти, които се представят добре поотделно и заедно. Тези компоненти са анализирани и тествани за гарантиране на пълна взаимозаменяемост на всеки един от тях на всеки етап. Тези усилия при анализа водят до висока степен на надеждност в резултатния софтуер, което в крайна сметка е от полза за потребителя. Ефективността също е постигната, защото всеки един компонент се създава само веднъж, премахвайки излишъка, който се появява, когато тази модерна функционалност е „пречупена”.

 Предимството на този вид функционалност е, че новите машинни модели и инструментално ориентираните стратегии могат да бъдат добавени към софтуера по всяко време в бъдеще, тъй като технологията на многоосната обработка напредва. Новата 5-осна сложна функция на фрезоване от DP Technology регистрира отклонение от традиционното развитие на CAM софтуера, така че ESPRIT може лесно да са в крак с бързо развиващата се технология на ниво фабрики.